Terapeutické ladičky

Terapeutické ladičky, které vypadají jako vidlice, vydávají zvukové vibrace, které jsou schopny prostoupit hmotu, tkáně, buňky, molekuly, a měnit jejich struktury, čímž je léčí.

Naše tělo je také ladičkou. Neustále se ladíme na okolní frekvence, a když jsme po delší dobu vystaveni negativním vibracím, i my se s nimi po nějaké době s-ladíme, což nám nakonec začne ubližovat.

Krásně to můžeme pozorovat na práci Dr. Masaru Emota, který vnímal důležitost vody, a tak s ní dělal různé pokusy. Dokázal, jak velký vliv maji frekvence - nejen - na naše tělo, neb to je složené z přibližně 80% vody (u kojenců ještě více). 
Když vystavil vodu pozitivnímu působení (např. léčivým frekvencím nebo láskyplnému jednání), po zmrazení byly ve vodě nádherné pravidelné struktury. Když jí však vystavil negativním vlivům, zmrazená voda byla plná chaotických obrazců.

Takto fungujeme i my. Čím více jsme vystaveni léčivým vibracím a láskyplnému přístupu, tím lépe se daří našim vnitřním vodám, a tedy i nám. Pro zaručený účinek léčivých frekvencí doporučuji poslouchat skladby, které je obsahují, na denní bázi, s tím, že každá skladba by měla mít minimálně 8-10 minut, protože chvíli trvá, než se naše tělo na danou léčivou frekvenci naladí a převibruje. Pozitivní účinek můžeme posílit i popíjením vysoce navibrované vody, např. pomocí orgonových zářičů, různých filtrů a krystalů...

Při práci s terapeutickými ladičkami vybírám mezi různými druhy podle potřeby klienta. Koupel v léčivých vibracích tak trvá většinou 1-2 hodiny. Během ní odstraňuji energetické blokády, rozpouští se bolesti, spouští se léčení emočních traumat, někdy dochází ke spontánní regresi a uvolnění starých nefunkčních vzorců, astrálnímu cestování, a mnoha jiným zajímavým prožitkům. 
Terapeutických ladiček je mnoho, o některých bych  se tu ráda alespoň krátce zmínila.

Když byly prováděny pokusy s vodou a Solfeggio frekvencemi, voda vytvářela nádherné pravidéné šestiúhéníky.. no, není divu:-)

posvátné Solfeggio frekvence

" kdybyste jenom znali úžasnost čísel 3, 6, 9, měli byste v rukou klíč k vesmíru".

Nikola Tesla

A právě tuto matematickou dokonalost tzv. Zlatého řezu v sobě obsahují Solfeggio frekvence, které objevil Dr. Joseph Puleo za pomoci starověké Pythágorejské metody redukce čísel veršů na celé jednotky. 

Známe 9 Solfeggio frekvencí. Z toho 6 původních základních posvátných frekvencí:    

 • 396Hz které je přiřazen tón DO                     
 • 417 Hz které je přiřazen tón RE
 • 528 Hz které je přiřazen tón MI                          
 • 639 Hz které je přiřazen tón FA                                                             
 • 741 Hz  které je přiřazen tón SOL                                                          
 • 852 Hz které je přiřazen tón LA

a 3 ztracené posvátné frekvence, které doplnil Dr. Horowitz. První dvě ve spodní části stupnice:    

 • 174 Hz 2
 • 285 Hz           
 • 963 Hz - třetí v horní části stupnice:                                                                                                                                                    

Dohromady tak původních 6 a 3 doplňkové tvoří ideální trojice: 3x3=9

Zajímavé je, že rozdíl mezi jednotlivými frekvencemi v rámci těchto 3 trojic, je vždy 111Hz:

174+111=285     285+111=396 

417+111=528     528+111=639

741+111=852     852+111=963

Všímáte si, že:     

 • čísla na kraji se skládají jen z čísel 1,4,7? Jsou to vrcholy jednoho z trojúhelníků.                                                                         
 • čísla uprostřed se skládaji jen z čísel 2,5,8? To jsou vrcholy druhého trojúhelníku.                                                                           
 • čísla na konci zase jen z čísel 3,6,9 - a jsou to vrcholy třetího teojúhelníku


Solfeggio frekvence jsou prastaré posvátné tóny, které hojně používali Gregoriánští mniši ve svých zpěvech a meditacích, ale první zmínky o nich sahají až do starověku. Zajímavé je, že přestože bylo známo kolem 150 Gregoriánských chorálů, které tyto frekvence obsahovaly, v polovině 11. století téměř všechny záhadně zmizely. Jednou z mála dochovaných je Gregoriánský chorál z 8 stol. napsaný k uctění Sv. Jana Křtitele, v latině Ut Queant Laxis

Terapeutické ladičky naladěné na Solfeggio frekvence nás ladí na posvátné rytmy Země a Vesmíru. Pomohou nastolit vnitřní klid a harmonii, navozují hluboké léčení na úrovni naší samotné podstaty. Jejich působení je transcendentální, přesahuje rytmy člověka, dává nám hluboký pocit propojení s vyššími kosmickými principy a energiemi. Zážitek z nich je až mystický a těžko se popisuje..

Jednotlivé Solfeggio frekvence odpovídají 5 živlům: země, voda, oheň, vzduch, éter, a poslední odpovídá čistému světlu. Ke každé by se dala přiradit jedna čakra - každá tak léčí specifické potíže a po harmonizaci umožňuje transformaci v určité oblasti.. 

 

Tyto léčivé vibrace můžete zažívat i doma, na youtube exituje mnoho skladeb, např. již zmíněná Ôda svatému Janu Křtiteli, zde má oblíbená verze:

https://www.youtube.com/watch?v=fVgWbLUkgY4