Sekce pro pacienty

tento článek je adresován vám, kteří jste buď již prošli chemoterapií či ozařováním, procházíte, nebo vás tento proces teprve čeká. Během této paliativní léčby je vaše tělo vystaveno vysokým dávkám toxinů, váš imunitní systém je oslaben, a ve většině případů se dostaví nežádoucí účinky.