Pránické léčení

Pránické léčení je v mnohém totožné se šamanským léčením, a vychází ze stejných předpokaldů jako čínská medicína, Tao, ayurvéda, a další... Práce s Pránou je práce s energií. V podobě léčení se tedy jedná o čistě energetické léčení, které může probíhat osobně nebo na dálku. Vychází ze znalosti energií, jejich zákonitostí, projevů, atd.                                                                                                                                    

Mezi nejžádanější - byť pro mne nejspornější:-) - způsoby využití Pránického léčení patří očista aurického pole klienta. Za mne je to rituál, který - aby nebyl pouze vnějším zásahem - by měl mít svoje 'náležitosti' - jak předchozí tak následné - tedy nejprve moje a klientova společná cesta po stezce jeho útrap, poté přijde na řadu Pránické léčení, a celý proces je zakončen homeopatickými léky, které zaručí, že proces léčení bude zakončen přepisem energetických vzorců a změnou klientova nastavení. 

Abyste chápali dobře: udělat pouhé Pránické léčení je, jako když by se Vaše dítě učilo řídit, a Vy byste převzali řízení, dojeli na místo, a tam mu oznámili: tak a teď umíš řídit (přitom byste to odřídili sami). Tak takhle to přesně je s Pránickým léčením, které není správně ukotveno do hmoty a není vintegrováno do léčebného procesu. 

V případě potřeby posílám energii i na dálku. 

Když se na mě obrátí rodina, a jsem požádána o pomoc člověku např. v komatu, nejprve se na něj ladím a ptám se jeho vyššího vědomí (které je spojeno s duchem a tedy zná svůj úkol pro akutální inkarnaci), zda-li mám svolení pomoci. Je tedy třeba počítat i s tím, že Váš milovaný pomoci zpět odmítne, že nadešel jeho čas... Když povolení dostanu, posílám pak energie na míru podle potřeby ..