Pránické a kvantové léčení

Pránické a kvantové léčení jdou ruku v ruce. 

Pránické léčení je také používáno v šamanském léčení, a vychází ze stejných předpokaldů jako čínská medicína, Tao, ayurvéda, a další... Práce s Pránou je práce s energií. Pránické léčení vychází ze znalostí energetiky a vzájemného propojení těla hmotného a jeho energetické předlohy. Ze znalosti, že hmota je zrcadlením své nehmotné - energetické - předlohy, a jestliže změníme energetickou předlohu, tak změníme i její dopad na hmotu. Když si to připodobníme k mému popisu umělce a tvorby hudebního nástroje, tak pránickým léčením změníme energetickou předlohu čili myšlenku/nastavení, a ve hmotě tím vznikne jiný nástroj (třeba místo 7 strun bude mít strun 12). V podobě léčení se tedy jedná o čistě energetické léčení, které může probíhat osobně nebo na dálku. Vychází ze znalosti energií, jejich zákonitostí, projevů, atd. Nasedá na to i tzv. kvantové léčení, které vychází z toho, že myšlenka ovlivňuje hmotu. A zase jsem zpět u šamanizmu, který zacházení s energiemi staví na čistotě a síle záměru. Čím soustředěnější a čistší tím silnější je náš záměr... Práci se záměry a kvantové zacházení s energiemi učím na semináři Krajinami duše a dále na Cestě dračí moudrosti.                                                                                                                                    

Mezi nejžádanější, byť pro mne nejspornější, způsoby využití Pránického léčení patří očista aurického pole klienta čili zbavení se nějakého problému. Za mne je to rituál, který - aby nebyl pouze vnějším zásahem (tedy energetickým znásilněním) - by měl mít svoje 'náležitosti' - jak předchozí tak následné - tedy: nejprve moje a klientova společná cesta po stezce jeho útrapami, poté Pránické léčení, a nakonec homeopatické léky, které zaručí, že impulz k léčení bude zaznamenán jeho vyšším vědomím a dojde k přepisu energetických vzorců a změnou klientova nastavení. Jiným případem je ohrožení na životě...

Abyste chápali dobře: udělat pouhé Pránické léčení je, jako když by se Vaše dítě učilo řídit, a Vy byste převzali řízení, dojeli na místo, a tam mu oznámili: tak a teď umíš řídit (přitom byste to odřídili sami). Tak takhle to přesně je s Pránickým léčením, které není správně ukotveno do hmoty a není vintegrováno do léčebného procesu. A nezáleží na tom, že jste měli dobrý úmysl. Prostě odmakat musíme své životní lekce každý sám:-)

V případě potřeby posílám energii i na dálku. 

Zvláštním případem je, když mne požádá o pomoc člověku v komatu jeho rodina - pak se nejprve na něj naladím a ptám se jeho vyššího vědomí (které je spojeno s duchem a tedy zná svůj úkol pro aktuální inkarnaci), zda-li mám svolení pomoci. Je tedy třeba počítat i s tím, že Váš milovaný pomoc odmítne, neb nadešel jeho čas... Když povolení dostanu, posílám pak energie na míru podle potřeby .. Stejným způsobem postupuji i v případě vážné nehody - vždy ctím svobodnou vůli každé duše...