O mně

Z osobního koutku...

Už jako malá jsem vnímala svět kolem jinak než ostatní. Chodili mě navštěvovat mí průvodci a bytosti jiných světů, cítila jsem vše kolem mnohem intenzivněji než ostatní, vnímala jsem okolnosti, kterým jsem vůbec nerozuměla... a svou jinost jsem tedy dlouho skrývala..

Naše cesta životem je cesta hledání všech částí sama sebe, je to cesta k celistvosti, k pochopení a přijetí se... S vděčností a pokorou přijímám všechny výzvy, dílčí neúspěchy a pády, neb právě ty nás nejvíce učí.

Jeden z nejhlubších pádů přišel v roce 1998 s odchodem mého otce, kdy moje doposud druidská cesta nabrala medicinský směr. Bylo to velmi symbolické, protože jsem vyrůstala v přípravách směřujících k tomu, že ho budu následovat na medicínu, kterou on sám díky událostem roku ´68 nedostudoval. Vždy jsem věděla, že do toho světa nepatřím, ale ani jsem neměla tušení, čím by se dal nahradit. S jeho odchodem přišla odpověď. Přišla má duchovní průvodkyně, homeopatie, a celostní medicína.

Vděčná jsem i mé mámě. Vždy tu pro mě byla, podporovala mne v hudbě, ve všech studijních i nestudijních cestách, bláznivých nápadech, v hledání naprosto nevyšlapanou cestou..  Díky její neochvějné podpoře jsem už jako velmi mladá studijně vycestovala do Spojených Států, kam se celý život vracím. Jsou mi zrcadlem, inspirací i stínem, stejně jako Irsko, Jižní Amerika a další země, kde jsem na kratší či delší čas zakotvila. 

Je zajímavé sledovat, jak různé kultury přistupují k homeopatii a přírodní léčbě vůbec. Bylo pro mne cennou zkušeností tyto různorodé přístupy zažít během homeopatické praxe v USA a Jižní Americe, a jsem vděčná za všechny zkušenosti, kterých se mi za dobu mého putování dostalo. 

Hudbě se věnuji dodnes a mnoho let jí používám v muzikoterapii i pro léčení; vedu transformační tance, a před pár lety jsem začala využívat pro léčení i terapeutické ladičky.


Moje cesta k vědomému bytí tedy započala...

 'Jiného' světa jsem se citelně dotkla ve 14 letech skrze velmi silný tansformační prožitek, když jsem během svého prvního studijního pobytu v USA padla na samé dno, a došlo k prvnímu napojení na zdroj. Tehdy jsem se cítila úplně sama, byla jsem sama v cizí zemi, nikomu jsem nerozuměla, nikdo nechápal mě, a k tomu se doma v rodině děly takové události, které jsem nemohla s nikým sdílet; tyto šílené starosti o rodinu, které jsem nemohla vyřešit, a jejichž tíhu nemůže 14letý člověk běžně unést, v kombinaci s pocitem absolutní izolace mě dohnaly na pokraj sil. Od té chvíle jsem už nebyla tou samou dívkou, nosila jsem v sobě neochvějnou sílu ducha, která mne provází dodnes.. Vědomí, že můžu zvládnout cokoli, i nezvladatelné. Až zpětně při práci s Egregory jsem dostala odpověď, proč právě tam došlo k iniciaci... a až zpětně jsem pochopila, k čemu vlastně došlo, když jsem se tenkrát dotkla toho nejhlubšího nejtemnějšího dna v sobě.. Díky tomuto zážitku jsem schopná předávat tuto sílu dál, protože vím, že každý v sobě tuto sílu máme... ale teď ještě zpět v čase..

Věci se zřetelněji začaly odkrývat kolem mého 16. roku, kdy jsem potkala svou první průvodkyni, druidku. Byla to úžasná žena, díky které jsem pomalu začala chápat rozsah svých schopností, učila mne jiné světy a energie vnímat a zacházet s nimi,  byť v té době se mi věci spíše 'děly', než že by byly cílené.. Postupem času jsem ale začala své schopnosti rozvíjet vědomě a cíleně. 

Ve 20 letech jsem již měla "otevřeno", již jsem nemusela čekat na noc a snění, abych zprávy dostávala - přicházely jasně i v bdělém (alfa-theta) stavu.. Viděla jsem auru, cítila zemi, jak mluví, dýchá, jak se chvěje... věděla jsem, že zazvoní telefon a kdo mi bude volat, atd.

Ve 23 letech jsem se v USA věnovala šamanské práci se sny, lucidnímu snění a astrálnímu cestování. Prošla jsem také další iniciací, spojení s duchem, který mi sdělil mé poselství a způsob, jakým jej budu naplňovat. Krom toho jsem dostala nové jméno...


A jak to pokračovalo...:-)

Homeopatii se věnuji 24 let. Homeopatickou praxi vedu 21 let. Prošla jsem několik homeopatických škol, od Čech po USA,  a nespočet homeopatických  seminářů se zahraničními lektory. V USA se na homeopatických univerzitách sice učí i základy klasické medicíny (a bez řádných zkoušek nelze dostat licenci), ale právě díky tomu jsem si uvědomila, že nepostačuje k úplnému porozumění fungování těla a jeho energetiky.  Přišlo mi, že pro úspěšnou homeopatickou praxi  potřebuji znát i tradiční čínskou medicínu, ideálně doplněnou o ayurvédu a další;  učila jsem se i mnoho dalších léčebných technik: EFT - aurikuloterapii - regresní terapii - Reconnection healing - Cestu. 

Všechny dávají smysl, každá vnímá tu naší celistvost skrze určitou optiku. Některé jsou více holistické než jiné, ale každá tu má své místo. Mísí se mi a prolínají s šamanskými praktikami, a tím vzniká to, co dělám:-)  

Skrze šamanskou praxi, která mne provází déle než homeopatie, jsem se naučila pracovat se sny, energiemi (to, čemu se říká kvantové a pránické léčení), aurickým polem člověka, kvantovými poli a různými energetickými rovinami; také "mluvím" s kameny, bylinami, stromy,  vodami, a jinými bytostmi; nahlížím do jiných světů a vůbec dělám mnoho rozto-divných věcí...:-)


Má praxe dnes...

V každodenní praxi nemohu oddělit jedno od druhého. Šamanismus i homeopatie pracují s celou multidimenzionální bytostí, a všechny techniky jdou ruku v ruce. Skoro bych až řekla, že homeopatii - jakožto energetickou a frekvenční léčbu - a šamanizmus - jako způsob prožívání života, který ctí a řídí se původními přírodními zákonitostmi a duchovními tradicemi, nelze od sebe oddělit.

Jsem vděčná za schopnost jiného vidění.. Nejen mně mnohokrát zachránilo život, denně mi pomáhá také při homeopatické práci s klienty.  Znalost homeopatických léků nenahradí, ale umožňuje mi navnímat energetické vzorce klientů, a bloky nebo 'díry' v jejich aurickém poli.  Mé napojení mi také umožňuje přijímat zprávy, které mám klientům předat, a často nám napomohou jejich problém lépe uchopit

V praxi také využívám kvantového léčení, a obzvláště v posledních 3 letech se stalo její nedílnou součástí, neb během doby Covidové pacienty v nemocnicích bylo možné léčit jen na dálku. 

Jako průvodce se někdy s klientem nevydávám na cestu za uzdravením, nýbrž na druhý břeh, zpět domů.. Doprovázím umírajícího skrze všechny fáze, postupně až k bodu, kdy jeho duše opouští tělo, a pak jí pomáhám ochránit v mezidobí, než se bezpečně dostane přes mezidimenzionální prostor. To vše je proces, který mě na konci vždy zanechá v neskutečném údivu, v obrovské pokoře vůči životu a vědomí, že je toho tak mnoho, co nás naprosto přesahuje... Může se zdát, že to není tak důležité jako léčba, ale odejít v poklidu, bezbolestně, smířen se vším, co bylo, a připraven ten život tady uzavřít, to vůbec není málo... 

 Na cestě za uzdravením či domů doprovázím všechny bytosti, které vyhledají mou pomoc, ať už přímo (dospělí) nebo nepřímo (děti, zvířata). 

Před 7 lety jsem založila Školu Esenciální homeopatie a začala pracovat s první menší skupinkou.  Mezitím jsem se přestěhovala do krásného kraje Lužických hor, a v říjnu 2022 jsem otevřela nový ročník již v Děčíně, v Centru Amida. Mezitím jsem přestěhovala Homeocentrum do malebné vísky České Kamenice. Zde je homeopatická poradna a také speciální prostor pro muzikoterapii. 

Mou vášní je objevovat silná energetická místa - jezdím na prameny, ke studánkám, řekám a jejich soutokům, do lesů, na pyramidy, menhiry - různá energeticky silná místa, která mne zavolají, aby mi předala zprávu, anebo si některá řeknou o energetickou podporu. Již 25 let mám to štěstí a poctu vedení mou duchovní průvodkyní, bez které bych nebyla tou, kterou jsem. Díky jejím schopnostem a úžasné práci jejího manžela také vznikají přenádherné silné orgonové zářiče, které místům s pokorou předávám. Stejně tak s pokorou předávám dál i léčení a duchovní vedení... 

S láskou,

Luna