Homeopatická profylaxe

                                    Homeopatická profylaxe aneb očkování jinak  

Tato metoda ´alternativního´ očkování, čili profylaxe, je - stejně jako homeopatická léčba obecně - velmi šetrná, ale zároveň účinná. Je to původní verze očkování, jaké lidstvo znalo. Homeopatické léky, které spadají do této kategorie, jsou připravené z tkání postižených tou nemocí, před kterou nás mají chránit (nosody). Proto této mětodě. také někdy říkáme isopatie (iso=stejný). 

Patří sem např. Tetanus, Borelióza, Klíšťová encefalitida, Hepatitida, Malárie, Tuberkulóza, a mnoho dalších nemocí, kterými lze homeopaticky ´naočkovat´.

Tyto isopatické léky se mohou použít i před očkováním danou vakcínou, kdy dítěti podáme homeopatický lék vyrobený právě z této vakcíny před a po, obzvlášť je-li podezření na špatnou reakci na vakcínu. Tímto podáním lze zabránit jak této nežádoucí reakci, tak škodlivým účinkům očkování. 

Jsou děti, které i přesto prožijí menší komplikace po očkování. Jedná se o případy, kdy by tyto děti bez homeopatických léků pravděpodobně nesly po očkování velmi silné následky..


Homeopatický detox

Homeopatická detoxikace spočívá v tom, že se pacientům podávají homeopatické léky buď z té látky, která je - po požití v hmotné substanci - zatěžuje, nebo z látky jí podobné. Může se jednat o detox po ozařování u pacientů s rakovinou, nebo detox po očkování, kdy se dětem podávají homeopatické léky z vakcín (např. BCG, Hexavakcína, Priorix, a další). Účelem je podat jejich organizmu nikoli hmotnou látku, jako byla ve vakcíně, ale energetickou informaci o tom, co se stalo, o co tu jde, a jak se s tím mohou vypořádat. Je to velmi závažné a rozsáhlé téma. Vedlejších účinků očkování je nespočet, od relativně zanedbatelných potíží jako jsou horečky, přes fibrilní křeče, až po velmi závažné či život ohrožující komplikace jako jsou autismus, anafylaktický šok, a bohužel někdy i zástava srdce.

Způsob podání a potence léku se odvíjí od závažnosti komplikací, délky jejich trvání, atd. Stejně jako u jiných metod homeopatické léčby i tady platí pravidlo: šetrně a nenásilně. Detox nelze uspěchat a je dobré ho doprovázet i jinými podpůrnými prostředky, např. užíváním chlorelly, aloe, vitamínu C, lymfrodrenáže, u dospělých pak navrhuji podpořit proces detoxu i různými bylinkami. Pokud jsou tomu rodiče nakloněni, mohou u dětí zavést i bezlepkovou dietu, případně se zcela vyhnout nejen lepku ale i cukru. Je dobré vyhnout se i jakýmkoli chemickým látkám. Takový režim však většina dětí, které za mnou přijdou s komplikacemi po očkování, už má.. Během detoxu používám i jiné homeopatické léky používané na pročištění. A v neposlední řadě, pokud je podezření nebo je potvrzeno, že v těle zůstávají těžké kovy, lze podávat i jtl. kovy homeopaticky, tělo se jich pak lépe zbaví. Dalšími skvělými pomocníky jsou koloidy, monoatomické prvky, čínské medicinální houby a tkáňové sole.

Během detoxu se nemusí dít nic viditelného, avšak tělo odbourává nežádoucí látky a čistí je skrze lymfu. Proto je vhodná i lymfodrenáž.

Někdy však tato první fáze homeopatické léčby překvapí a začnou se dít změny již během ní - např. jedna 3letá holčička začala již během detoxu postupně chodit, jiná holčička zase začala téměř v 5 letech polykat..

Často slýchávám otázku: proč každé dítě reaguje na vakcinační detox jinak? Odpověď leží v miasmatickém zatížení dítěte, v podloží, které tam dřímalo už dlouho před očkováním, a to jde zpět do těhotenství a doby ještě před. Dále na kolik byla životní síla ´načatá´, když k očkování došlo, a v neposlední řadě jak silná je ta životní síla.

Všem rodičům, jejichž dětem očkování ublížilo, přeji nepřetržitý zdroj energie, hodně lásky v srdci a mnoho klidu v duši. A úspěšnou (homeopatickou) léčbu!