Vítá vás Škola Esenciální homeopatie a celostní léčby


Milí příznivci homeopatické a celostní léčby,

s radostí vás zvu do nového ročníku 2022/2023 - začínáme v říjnu 2022!                                                          

Škola je určena pro začátečníky či mírně pokročilé studenty/samouky homeopatie. Studium je tématicky rozloženo do 3 let, které na sebe obsahově navazují. Nevyžaduje předchozí lékařské vzdělání, ale předpokládá zájem a ochotu se učit.

Setkání probíhají 1x měsíčně, což každému dá dostatek času vstřebat nové poznatky a zvládnout přípravu - ta nebude náročná, ale může si měsíčně vyžádat pár hodin práce:-) 

Každý ročník je ukončen krátkou postupovou zkouškou.                                        

Škola je vhodná jak pro ty, kteří by chtěli homeopatii využívat v domácím prostředí, tedy pro svou rodinu a přátele, tak pro ty , kteří do budoucna zvažují homeopatickou praxi. Účastníci pak mají možnost pokračovat ve studiu, které bude koncipováno jako nástavbové studium pro začínající homeopaty.


Program 1. ročníku: 

 • praktický, filozofický a duchovní význam homeopatie - frekvenční léčba která se řídí univerzálními zákony a která /neokleštěna/ je schopná překročit časové omezení našich životů (léčba genetických onemocnění); léčebná metoda která nám pomáhá spojit se s naší vnitřní podstatou a rozvíjet jí; léčebná metoda která je ve své celistvosti schopna jemně a šetrně vyléčit skutečnou podstatu fyzických a psychických obtíží, které jsou běžně nazývány 'nemocemi'.
 • člověk jako celistvá, energetická bytost; principy a zákonitosti našeho energetického nastavení
 • historie homeopatie 
 • Organon homeopatické léčby - filozofický základ homeopatie, podstata a principy homeopatie, ředění   (potencování), ad.
 • Tao homeopatie
 • teorie a praxe základních říší - říše minerální, rostlinná, živočišná, nozody
 • Materie medica (obrazy léků) - polychresty jakožto hlavní zástupci základních říší
 • nozody - historie, teorie, základní praxe
 • očkování - historie, teorie, očkování v homeopatii
 • základní metody léčby (konstituční, akutní)
 • akutní léčba v homeopatické praxi - bězná akutní onemocnění a jejich léčba + základní byliny podle TČM
 • základy repertorizace (vyhledávání symptomů pacienta)
 • diagnostika základní patologie  
 • základy Tradiční Čínské medicíny (TČM):  filozofie, hlavní pilíře a osa 


Letní škola 

Smyslem letní školy je ucelení učiva z celého ročníku, uvedení do praxe, a možnost věnovat se vybranému tématu do hloubky.                                                                                                                                                                                                              

Téma 1. letní školy: odebírání případu, aneb co ten člověk přináší?                                                                                                          

Letní škola poskytne všem možnost vyzkoušet si doposud probrané teorie v praxi - proběhnou živé kazuistiky, na kterých si všichni budou moci vyzkoušet první odebrání případu, jeho vyhodnocení, a také bude možnost zpětné vazby. Dalším tématem letní školy budou miasmata, která ihned uvedeme do praxe. 

Na letní škole bude také hostovat jeden z mých kolegů homeopatů, kteří si pro vás připraví zajímavé zpracování zadaného tématu. Budete tak mít možnost poznat jiný způsob práce a výkladu. (Pokud situace umožní, budou mezi nimi i zahraniční lektoři). Dále proběhne minimálně jedna přednáška a povídání s terapeutem jednoho z doplňkových oborů (kraniosakrální biodynamika, kineziologie, aromaterapie, apod.).

Povinná literatura:

 • Samuel Hahnemann: Homeopatie - Organon léčebného umění; 
 • Ian Watson: The Tao of Homeopathy; 
 • Rajan Sankaran: Základní kniha homeopatie
 • Kent: Homeopatická Materie Medica, Repertorium homeopatické Materie Mediky,  Přednášky o homeopatické léčbě
 • Boericke: Homeopatická Materia Medica s repertoriem
Doporučená literatura:
 • Guido Dieckmann: Sklepení doktora Hahnemanna
 • Wichmann Jorg: Homeopatie, alchymie a šamanizmus
 • Robin Murphy: Homeopatické syntetické repertorium
 • S.R. Phatak: Stručné repertorium homeopatické léčby
 • Dana Ullman: Discovering Homeopathy 


Program 2. a 3. ročníku:

 • prohlubování teorie homeopatické léčby v celé její celistvosti
 • techniky odebírání případu 
 • polychresty - rozšíření  
 • prohlubování a rozšiřování znalostí metod homeopatické  léčby - etiologická, sekvenční, genus epidemicus, skupinová analýza, isopatie, orgánové léky, miasmatické předepsání, atd.
 • určování pokročilejších patologických jevů 
 • teorie a praxe miasmatické léčby
 • detoxikační program (Janssen, ad).
 • homeopatická profylaxe v praxi; isopatie
 • základy autopatie
 • materie medica - rozšíření praktických znalostí říší: nozody, střevní nozody, mléka, minerální - kameny, periodická tabulka - vyšší periody - lanthanoidy, aktinoidy, řada magie; záření, matridonální, řiše technia, ad. +  rozšiřování znalostí jejích zástupců
 • práce s PC repertorizačními programy
 • Tradiční čínská medicína II: biologie a energetika člověka v TČM; diagnostika; TČM v homeopatické praxi; byliny známé i méně známé
 • Ayurvéda 
 •  EFT
 • základy Kineziologie
 • Schusslerovy tkáňové soli
 • Monoatomické  x  koloidní prvky
 • homeopatie a frekvenční medicína 
 • terapeutické ladičky

Součástí 2. a 3. ročníku (kromě termínů školy) jsou tzv. praktika. Ta navazují na letní školu, která probíhá hned po 1. ročníku.

Doporučená literatura mj.: Frans Vermeulen: Prisma - The Arcana of Materia Medica Illuminated, Synoptic One, Concordant Materia Medica, Reptiles; Jo Evans: Asteraceae, Sea remedies; Alicia Lee: Homeopathic Mind Maps: Remedies of the Animal Kingdom, Homeopathic Mind Maps: Remedies of the Plant Kingdom; Rajan Sankaran: The System of Homeopathy, The Substance of Homeopathy, The Spirit of Homeopathy, The Soul of Remedies, The Sensation in Homeopathy, The Synergy of Homeopathy, Survival - The Reptile; Dr. Ramakrishnan: A Homeopathic Approach To Cancer; Jan Sholten: Homeopathy and the Elements; Louis Klein: Miasmata a nozody; Dana Ullman: Homeopathic medicine for children and infants; H. A. Roberts: Homeopatické repertorium pocitů a vejmů; Ruediger Dahlke: Nemoc jako řeč duše, Nemoc jako řeč ženské duše, Nemoc jako řeč dětské duše, Nemoc jako cesta, Nemoc jako symbol; Michele Caffin: Co o nás prozrazují zuby; Fred Hageneder: Moudrost stromů, Andělé stromů; Wolf-Dieter Storl: Andělé, dévové a duchové rostlin; Thomas Kinkele: Andělé a duchové rostlin 


V čem je Škola Esenciální homeopatie jiná než ostatní? 

- studium není zaměřeno jen na klasické pojetí homeopatie a její běžně známé zákonitosti, ale proniká do hloubky léčebných procesů a energetiky lidského těla

- studium obsahuje základy čínské medicíny, ze které vychází souvztažnost mezi jtl. orgánovými soustavami, význam jtl. orgánů a další důležité poznatky o biologii člověka, o které se homeopatie opírá; nástavbové studium dále znalosti TČM prohlubuje, a hlouběji se věnuje biochemii člověka, která obsahově odpovídá výuce na Lékařské fakultě

- ŠEH je zaměřena na hluboké porozumění homeopatických léků; léky pro nás nejsou jen výčtem symptomů a homeopatická léčba není jen o tzv. repertorizování případu. Homeopatické léky vnímáme jako bytosti, z nichž každá do této dimenze přináší jiný energetický otisk, čili jiný příběh, a na ten se díváme z různých rovin vědomí. 

- Pracujeme ve skupinách do 20 lidí, a práce je založena na osobním hlubokém prožitku a sdílení. S léky zacházíme jako s důvěrnými spojenci - každý ze studentů si je zažije, čímž proběhne i trvalý energetický otisk a spojení (velmi se hodí při předepisování:-))

- Studenti se v pokročilém studiu mají možnost dozvědět o lécích, které jsou běžným homeopatům nedostupné. V pokročilém studiu si pak mají možnost osvojit jedinečnou metodu 'výroby' léků ©, která je zcela jedinečná, a umožní jim k těmto běžně nedostupným lékům kvantový přístup. 


ZAHÁJENÍ & TERMÍNY

1. ročník 2022/2023 -  začínáme 22. října 2022

Kde: Centrum Amida, Děčín; sál v přízemí

Centrum Amida je relaxační terapeutické centrum, které nabízí skvělé zázemí: příjemné prostředí, kvalitní ozvučení a projektor; dále kuchyňku s lednicí, i prostor pro přespání (karimatky jsou k dispozici); k dočerpání sil máme k dispozici úžasnou velkou křišťálovou pyramidu, které je pro nerušené překvantování věnována celá místnost :-)                                                                                      

Co sebou?                                                                                                                                                                                                                    

Sešit a psací potřeby (případně i pastelky), notebook (kdo má a chce si tak zaznamenávat; tuto variantu doporučuji kvůli snadnějšímu vyhledávání obzvlášť pro ty, kteří se chtějí homeopatii dlouhodobě věnovat); pití; svačinu;  oběd (ti, co preferují své jídlo před kupovaným); přezůvky nutné nejsou, všude je čisto:-) 

Setkání - celodenní sobotní seminář; 9-17 hod; pauzu na oběd si dohodneme podle potřeby:-)                                    

Cena: 1.500,- Kč 

TERMÍNY: 22.10.22, 12.11.22, 10.12.22, 14.1.23, 18.2.23, 25.3.23, 29.4.23,  20.5.23, 10.6.23                                   

Pokud by si tak po prvním sobotním setkání celá skupina "odhlasovala":-), jsou pak možné víkendové semináře (so+ne)

Jestli cítíte, že Vás oslovuje tato cesta poznávání, moc mne to těší:-) Prosím, vyplňte přihlašovací formulář, nebo mi napište na: poradna@homeocentrum.cz. 

Vzhledem k omezenému počtu studentů (pro kvalitnější výuku je max. počet na skupinu 20) se přihláška stává závaznou uhrazením prvního semináře. Číslo účtu vám bude zasláno na vámi uvedený e-mail.

Těším se na vás!:-)


Přihlašovací formulář školy: