Vítá vás Škola Esenciální        homeopatie a celostní léčby


Milí příznivci homeopatické a celostní léčby,

23.9. jsme zahájili 2. ročník Školy Esenciální homeopatie. 

A protože se uvolnilo jedno místo, rádi mezi sebou přivítáme nového nadšence, který již nějaké základy homeopatie má. Samozřejmě poskytnu všechny materiály, nahrávky, a budu k dispozici, aby si co nejlépe doplnil potřebné znalosti..:-)
        

Škola byla v 1. ročníku určena pro začátečníky či mírně pokročilé studenty/samouky homeopatie. Většina studentů byla začátečníky, a proto jsme se během prvního roku hloubkově věnovali základům homeopatie, energetice těla, a věnovali jsme se základním homeopatickým lékům. Podrobnější popis učiva 1. ročníku najdete níže.

Studium je tématicky rozloženo do 3 let, které na sebe obsahově navazují. Nevyžaduje předchozí lékařské vzdělání, ale předpokládá zájem a ochotu se učit.

Setkání probíhají 1x měsíčně, což každému dá dostatek času vstřebat nové poznatky a zvládnout přípravu - ta není náročná, ale může si vyžádat pár hodin práce:-) 

Každý ročník je ukončen krátkou postupovou zkouškou.                                        

Škola je vhodná jak pro ty, kteří by chtěli homeopatii využívat v domácím prostředí, tedy pro svou rodinu, přátele, a domácí mazlíčky, tak pro ty , kteří do budoucna zvažují homeopatickou praxi.
 
Studium je zakončeno výstupní zkouškou a absolventi obdrží Diplom Školy Esenciální homeopatie. Dále mají možnost pokračovat ve 2letém studiu, 
které bude koncipováno jako nástavbové studium pro začínající homeopaty.


Program 1. ročníku: 

 • praktický, filozofický a duchovní význam homeopatie - frekvenční léčba která se řídí univerzálními zákony a která /neokleštěna/ je schopná překročit časové omezení našich životů (léčba genetických onemocnění); léčebná metoda která nám pomáhá spojit se s naší vnitřní podstatou a rozvíjet jí; léčebná metoda která je ve své celistvosti schopna jemně a šetrně vyléčit skutečnou podstatu fyzických a psychických obtíží, které jsou běžně nazývány 'nemocemi'.
 • člověk jako celistvá, energetická bytost; principy a zákonitosti našeho energetického nastavení
 • historie homeopatie 
 • Organon homeopatické léčby - filozofický základ homeopatie, podstata a principy homeopatie, ředění   (potencování), ad.
 • Tao homeopatie
 • teorie a praxe základních říší - říše minerální, rostlinná, živočišná, nozody
 • Materie medica (obrazy léků) - polychresty jakožto hlavní zástupci základních říší
 • nozody - historie, teorie, základní praxe
 • očkování - historie, teorie, očkování v homeopatii
 • základní metody léčby (konstituční, akutní)
 • akutní léčba v homeopatické praxi - bězná akutní onemocnění a jejich léčba + základní byliny podle TČM
 • základy repertorizace (vyhledávání symptomů pacienta)
 • diagnostika základní patologie  
 • základy Tradiční Čínské medicíny (TČM):  filozofie, hlavní pilíře a osa 


Letní škola 

Smyslem letní školy je ucelení učiva z celého ročníku, uvedení do praxe, a možnost věnovat se vybranému tématu do hloubky. Smyslem školy je kotvit všechny poznatky smyslupně do praxe. 

Téma 1. letní školy: odebírání případu, esence příběhu aneb co klient přináší?                                                                                                          Na 1. letní škole si studenti konečně mají možnost ověřit své doposud teoretické znalosti v praxi.
Proběhnou živé kazuistiky, studenti mohou odebrat svůj první případ a obhájit si předepsání svého prvního homeopatického léku. velkým přínosem je
 možnost zpětné vazby.
Dalším tématem letní školy budou miasmata, která ihned uvedeme do praxe. 

Na letní škole bude také hostovat jeden z mých kolegů homeopatů, kteří si pro vás připraví zajímavé zpracování zadaného tématu. Budete tak mít možnost poznat jiný způsob práce a výkladu. (Pokud situace umožní, budou mezi nimi i zahraniční lektoři). Dále proběhne minimálně jedna přednáška a povídání s terapeutem jednoho z doplňkových oborů (kraniosakrální biodynamika, kineziologie, aromaterapie, apod.).Povinná literatura:

 • Samuel Hahnemann: Homeopatie - Organon léčebného umění; 
 • Ian Watson: The Tao of Homeopathy; 
 • Rajan Sankaran: Základní kniha homeopatie
 • Kent: Homeopatická Materie Medica, Repertorium homeopatické Materie Mediky,  Přednášky o homeopatické léčbě
 • Boericke: Homeopatická Materia Medica s repertoriem
Doporučená literatura:
 • Guido Dieckmann: Sklepení doktora Hahnemanna
 • Wichmann Jorg: Homeopatie, alchymie a šamanizmus
 • Robin Murphy: Homeopatické syntetické repertorium
 • S.R. Phatak: Stručné repertorium homeopatické léčby
 • Dana Ullman: Discovering Homeopathy 


Program 2. a 3. ročníku:

 • prohlubování teorie homeopatické léčby v celé její celistvosti
 • techniky odebírání případu
 • polychresty - rozšíření  
 • prohlubování a rozšiřování znalostí metod homeopatické  léčby - etiologická, sekvenční, genus epidemicus, skupinová analýza, isopatie, orgánové léky, miasmatické předepsání, atd.
 • určování pokročilejších patologických jevů 
 • teorie a praxe miasmatické léčby
 • detoxikační program (Janssen, ad).
 • homeopatická profylaxe v praxi; isopatie
 • základy autopatie
 • materie medica - rozšíření praktických znalostí říší: nozody, střevní nozody, mléka, minerální - kameny, periodická tabulka - vyšší periody - lanthanoidy, aktinoidy, řada magie; záření, matridonální, řiše technia, ad. +  rozšiřování znalostí jejích zástupců
 • práce s PC repertorizačními programy
 • Tradiční čínská medicína II: biologie a energetika člověka v TČM; diagnostika; TČM v homeopatické praxi; byliny známé i méně známé
 • Ayurvéda 
 •  EFT
 • základy Kineziologie
 • Schusslerovy tkáňové soli
 • Monoatomické  x  koloidní prvky
 • homeopatie a frekvenční medicína 
 • terapeutické ladičky


Součástí 2. a 3. ročníku (kromě termínů školy) jsou tzv. praktika. Ta navazují na letní školu, která probíhá hned po 1. ročníku.

Doporučená literatura mj.: Frans Vermeulen: Prisma - The Arcana of Materia Medica Illuminated, Synoptic One, Concordant Materia Medica, Reptiles; Jo Evans: Asteraceae, Sea remedies; Alicia Lee: Homeopathic Mind Maps: Remedies of the Animal Kingdom, Homeopathic Mind Maps: Remedies of the Plant Kingdom; Rajan Sankaran: The System of Homeopathy, The Substance of Homeopathy, The Spirit of Homeopathy, The Soul of Remedies, The Sensation in Homeopathy, The Synergy of Homeopathy, Survival - The Reptile; Dr. Ramakrishnan: A Homeopathic Approach To Cancer; Jan Sholten: Homeopathy and the Elements; Louis Klein: Miasmata a nozody; Dana Ullman: Homeopathic medicine for children and infants; H. A. Roberts: Homeopatické repertorium pocitů a vejmů; Ruediger Dahlke: Nemoc jako řeč duše, Nemoc jako řeč ženské duše, Nemoc jako řeč dětské duše, Nemoc jako cesta, Nemoc jako symbol; Michele Caffin: Co o nás prozrazují zuby; Fred Hageneder: Moudrost stromů, Andělé stromů; Wolf-Dieter Storl: Andělé, dévové a duchové rostlin; Thomas Kinkele: Andělé a duchové rostlin 


V čem je Škola Esenciální homeopatie jiná než ostatní? 

- studium není zaměřeno jen na klasické pojetí homeopatie a její běžně známé zákonitosti, ale proniká do hloubky léčebných procesů a energetiky lidského těla

- studium obsahuje základy čínské medicíny, ze které vychází souvztažnost mezi jtl. orgánovými soustavami, význam jtl. orgánů a další důležité poznatky o biologii člověka, o které se homeopatie opírá; nástavbové studium dále znalosti TČM prohlubuje, a hlouběji se věnuje biochemii člověka, která obsahově odpovídá výuce na Lékařské fakultě

- ŠEH je zaměřena na hluboké porozumění homeopatických léků; léky pro nás nejsou jen výčtem symptomů a homeopatická léčba není jen o tzv. repertorizování případu. Homeopatické léky vnímáme jako bytosti, z nichž každá do této dimenze přináší jiný energetický otisk, čili jiný příběh, a na ten se díváme z různých rovin vědomí. 

- Pracujeme ve skupinách do 12 lidí, a práce je založena na osobním hlubokém prožitku a sdílení. S léky zacházíme jako s důvěrnými spojenci - každý ze studentů si je zažije, čímž proběhne i trvalý energetický otisk a spojení (velmi se hodí při předepisování:-))

- Studenti se v pokročilém studiu mají možnost dozvědět o lécích, které jsou běžným homeopatům nedostupné. V pokročilém studiu si pak mají možnost osvojit jedinečnou metodu 'výroby' léků ©, která je zcela jedinečná, a umožní jim k těmto běžně nedostupným lékům kvantový přístup. 


MÍSTO KONÁNÍ a TERMÍNY

2. ročník 2023/2024 - začátek 23. září 2023

Kde: Centrum Amida, Děčín; sál v přízemí 

Centrum Amida je relaxační terapeutické centrum, které nabízí skvělé zázemí: kvalitní ozvučení a projektor; dále kuchyňku s lednicí, i prostor pro přespání (karimatky jsou k dispozici); k dočerpání sil máme k dispozici úžasnou velkou pyramidu, které je pro nerušené překvantování věnována celá místnost :-)                                                              

Co sebou?        

Sešit a psací potřeby (případně i pastelky), notebook (kdo má a chce si tak zaznamenávat; tuto variantu doporučuji kvůli snadnějšímu vyhledávání obzvlášť pro ty, kteří se chtějí homeopatii dlouhodobě věnovat); pití; svačinu;  oběd (ti, co preferují své jídlo před kupovaným); přezůvky nutné nejsou, všude je čisto:-) 

Setkání - celodenní sobotní seminář; začátek v 9 hodin, pauza na oběd, konec mezi 17-18 hod :-)                                    

Cena: 1.600,- Kč 

TERMÍNY 2023: 23.9.23,  21.10.23, 4.11.23, 9.12.23,
TERMÍNY 2024: 20.1.24, 24.2.24, 23.3.24, 20.4.24,  18.5.24, 8.6.24
             


 

Jestli cítíte, že Vás oslovuje tato cesta poznávání, a chtěli byste se k nám přidat, moc mne to těší:-) Prosím, vyplňte přihlašovací formulář, nebo mi napište na: skola@homeocentrum.cz. 

Těším se na vás!:-)


Přihlašovací formulář školy: