tady a teď....                                                                                                  jinde a jindy...

Milí,

vítám vás na stránkách věnovaných putování krajinami duše, kterými již 20 let provázím, ať už jako homeopat nebo průvodce za pomocí jiných léčebných technik.

Mé poslání má mnoho názvů a podob. 

Pomáhám hledajícím najít a používat svůj vnitřní kompas..

Napojuji se na vás, kteří ke mně přicházíte, a komunikuji s vaším vyšším vědomím, pokud jsou i vaše kanály otevřené. Pak často dostávám důležité zprávy, ať už přímo pro vás nebo cenné informace k léčbě..

Během sezení vnímám vaše energetické nastavení, vzorce, snažím se vás pochopit v celé vaší celistvosti, abych pak v příbězích, které slyším, hledala nitku, která nás zavede v čase do bodu, kdy problém vznikl. Abych chápala vše, co se vám děje, v souvislostech.

Pomáhám tak i vám lépe se pochopit, vnímat své silné stránky, rozvíjet tím tak svůj potenciál, a žít spokojenější život.

Pomáhám vám hojit rány, které se za celá desetiletí nezahojily. Pomáhám vám zvládat bolesti a traumata, která vás zužují. Provázím vás během porodů, ale také když už je čas vrátit se Domů.. 

Cesty, kterými se spolu můžeme vydat, najdete v jtl. rubrikách 'léčby'.


Homeopatie aneb transformace duše...


Všechny bytosti jsou tvořeny energií. Každá bytost má hmotnou a jemněhmotnou část, která jí vždy předchází. Je to, jako když sochaře napadne, že vyrobí sochu - nejdříve přichází myšlenka (jemněhmotná část) a teprve pak vznikne socha (hmotná část). Navíc má každá bytost své ladění...


Homeopatické očkování a detox

Metoda ´homeopatického´ očkování, čili profylaxe, je - stejně jako homeopatická léčba obecně - velmi šetrná, ale zároveň účinná. Je to původní verze očkování, jaké lidstvo znalo. Léky, které spadají do této kategorie, jsou připravené z tkání postižených tou nemocí, před kterou nás mají chránit (nosody). Proto této mětodě říkáme isopatie (iso=stejný). 


Také se může použít i před očkováním, čímž zabráníme nežádoucí reakci, tak škodlivým účinkům očkování.

Do třetice se tato metoda používá ex-post, např. kdy už dítě bylo naočkováno a nastaly komplikace. V takovém případě slouží jako detox, který je žádoucí před podáním konstitučního nebo esenciálního léku.


Tkáňové soli

Jinými slovy Schüsslerovy soli, kterým se do třetice říká i biochemické, protože se nachází v buňkách čili i tkáních lidského organizmu, a významně se podílí na biochemických procesech v nás. V 19. stol je jako takové definoval německý lékař Wilhelm Schüssler, který je považován za jednoho z průkopníků biochemie. Biochemické soli tvoří soubor dvanácti základních minerálních solí...


EFT

Je úžasná technika, která nás je během relativně krátké chvíle schopna osvobodit od starých a ...


Škola esenciální homeopatie a holistické léčby

Srdečně vás zvu na společnou cestu krajinou homeopatie.

V září 2022 otevíráme nový ročník. Více informací najdete spolu s přihlašovacím formulářem v odkazu níže.