tady a teď....                                                                                                  jinde a jindy...

Milí přátelé celostní léčby,

vítám vás na stránkách věnovaných krajinám duše, kterými již 23 let provázím, ať už jako homeopat, šaman nebo  průvodce za pomocí jiných léčebných technik.

Mé poslání má mnoho názvů a podob, které se navzájem prolínají. A nelze je od sebe oddělit.

Každý z nás je kapitánem své vesmírné lodě - svého těla. Plavíme se životem a učíme se navigovat. Někdy nám vítr vane do plachet příznivě, a někdy se dostaneme do bouře. Nědy se zasekneme na mělčině, a občas dokonce ztroskotáme a máme pocit, že jsme dosedli na samé dno...

Mé poslání je pomoci hledajícím najít a používat svůj vnitřní kompas, obnovit a posílit důvěru v sebe. 

Nabízím bezpečný přístav, do kterého můžete z rozbouřeného moře připlout,  zakotvit, a  rozpomenout se na to, že všechny odpovědi a potřebné znalosti nosíte uložené v sobě, máte je k dispozici, a máte moc přenastavit, co je třeba. Vždy vás vyslechnu s otevřeným srdcem a myslí.

Během sezení načítám vaše energetické nastavení a vzorce, snažím se vás pochopit v celé vaší celistvosti, abych pak ve vašich příbězích hledala nitku, která nás zavede v čase do bodu, ze kterého problém vyvěrá. Vše je propojeno - jako když strom života trpí suchostí, nedíváme se pouze na listy, kůru, větve.., ale hluboko ke kořenům ... 

Abych chápala vše, co se vám děje, v souvislostech, a následně vybrala ten správný homeopatický lék, a případně i další doplňující formu terapie,  které vám k přenastavení dopomůže. 

Pomáhám hledajícím nalézt chybějící střípky do karmické mozaiky, tak aby se stali celistvými.

Pomáhám tak i vám lépe se pochopit, vnímat své silné stránky, rozvíjet tím tak svůj potenciál, a žít spokojenější život.

Pomáhám vám hojit rány, z nichž některé se za celá desetiletí nezahojily. Pomáhám vám zvládat bolesti, strachy a traumata, která vás zužují. 

Provázím vás během porodů, ale také když už je čas vrátit se Domů.. 

Cesty, kterými se spolu můžeme vydat, najdete v jtl. rubrikách sekce 'Léčba' a v sekci "Léčení zvukem". 

Ti z vás, kteří by chtěli prozkoumat hlouběji taje energetiky naší multidimenzionální bytosti a učit se s ní pracovat, nebo by rádi tančili Tanec (své) duše, případně by se chtěli účastnit přechodových a transformačních rituálů, mohou navštívit můj druhý přístav na https://www.pruvodceduse.cz


Homeopatie aneb transformace duše...


Všechny bytosti jsou tvořeny energií. 

Každá bytost má hmotnou a jemněhmotnou část. Jemněhmotná část je naše předloha.  Je to, jako když sochaře napadne, že vyrobí sochu - nejdříve přichází myšlenka (jemněhmotná část) a teprve pak vznikne socha (hmotná část). 

Navíc každá bytost - jako každý nástroj - má své ladění...


Muzikoterapie aneb léčba zvukem 

také vychází z toho, že každá bytost má své vlastní přirozené ladění - vib-RA-ce, nebo-li frekvenci. Je známa jako PRF - prime resonant frequency, čili základní rezonanční kmitočet. Energetické vibrace tvoří celý vesmír...

Naše tělo je ladičkou. Neustále se ladíme na okolní frekvence, které na nás působí. A naše frekvence se mění podle našeho fyzického a duševního stavu. 

Když máme svou přirozenou frekvenci, jsme schopni maximálně využít i veškeré léčivé frekvence kolem nás, případně vyfiltrovat ty škodlivé, čili jsme zd-RA-ví, v souladu se sebou, jsme napojeni na svůj vnitřní kanál, ze kterého čerpáme sílu a máme moc (možnost) tvořit svou realitu.

Když jsme roz-ladění, nejsme v synchronu se sebou, a nemáme svou přirozenou frekvenci. A pak záleží na tom, jak dlouho to trvá, neb při dlouhodobém vyosení upadáme do stavu ne-moci, protože nejsme ve spojení se svým zdrojem, a upadá také naše možnost přirozené interakce s okolními frekvencemi... jak s těmi pro nás prospěšnými, tak s těmi destruktivními, se kterými se po nějaké době s-ladíme, což nám začne ubližovat. 

Nejen tělo jako celek, ale i každý orgán, každá buňka v těle, mají svou vlastní frekvenci. Tento poznatek nám umožňuje zaznamenat, když se frekvence buněk změní z přirozené na nepřirozenou (např. rakovinné buňky).

Léčba pomocí frekvencí - terapie zvukem - je tedy založena na tom, že známe-li rezonanční frekvenci zdravého orgánu, můžeme na ten nemocný působit tak, abychom jej přeladili, a tím jej uzdravili. Je to rychlá a efektivní cesta, jak zharmonizovat nejen jtl. orgány, ale i celé tělo. Používám během ní i krystaly, orgony, a na přání esenciální oleje.

Mezi muzikoterapeutické nástroje, které používám, patří např. terapeutické ladičky, křišťálové a tibetské mísy, křišťálová pyramida, meditační bubínky, šamanské bubny, oceánský buben, terapeutické strunné nástroje, Koshi a Shanti zvonkohry, dešťový sloup, meditační flétny, kalimba, kantela, a další..

Homeopatické očkování a detox

Metoda ´homeopatického´ očkování, čili profylaxe, je - stejně jako homeopatická léčba obecně - velmi šetrná, ale zároveň účinná. Je to původní verze očkování, jaké lidstvo znalo. Léky, které spadají do této kategorie, jsou připravené z tkání postižených tou nemocí, před kterou nás mají chránit (nosody). Proto této mětodě říkáme isopatie (iso=stejný). 


Také se může použít i před očkováním, čímž zabráníme nežádoucí reakci, a tak škodlivým účinkům očkování.

Do třetice se tato metoda používá ex-post, např. kdy už dítě bylo naočkováno a nastaly komplikace. V takovém případě slouží jako detox, který je žádoucí před podáním konstitučního nebo esenciálního léku.


Tkáňové soli

Jinými slovy Schüsslerovy soli, kterým se do třetice říká i biochemické, protože se nachází v buňkách čili i tkáních lidského organizmu, a významně se podílí na biochemických procesech v nás. V 19. stol je jako takové definoval německý lékař Wilhelm Schüssler, který je považován za jednoho z průkopníků biochemie. Biochemické soli tvoří soubor dvanácti základních minerálních solí...


EFT

Je úžasná technika, která nás je během relativně krátké chvíle schopna osvobodit od starých a ...


Škola esenciální homeopatie a celostní léčby

Aktuálně probíhá 2. ročník školy. Pokud byste měli zájem přidat se a jste již v homeopatii trochu zběhlí, prosím, zkontaktujte mě na mailové adrese: skola@homeocentrum.cz


Zájemci o studium 1. ročníku od září 2024 se mohou přihlásit přes formulář níže:-)