Škola

Milí přátelé,

Škola šamanské aneb esenciální homeopatie vás srdečně zve na prožitkovou cestu krajinou homeopatie. 

Setkání budou probíhat 1x měsíčně (vždy v sobotu). 

První proběhne na počest  jarní rovnodennosti v sobotu 23.3.2019.  

Setkáme se vždy v 10 hod, rozloučíme se kolem 18 hod

Ve Studiu Mandala, v Dobřichovicích

Cena: 1500,- Kč 


Škola je tématicky rozložena do 3 let, během nichž si osvojíte tuto úžasnou metodu léčby 

- která se řídí zákony univerza 

 - která /neokleštěna/ je schopná překročit časové omezení našich životů a rámec 3. dimenze 

 - která nám pomáhá spojit se s naší vnitřní podstatou a rozvíjet jí

- která je ve své celistvosti schopna vyléčit skutečnou podstatu fyzických a psychických obtíží, které jsou běžně nazývány 'nemocemi' (avšak většinou se jedná jen o pouhé symptomy nemoci).


Setkání budou probíhat 1x měsíčně, což dá všem dostatek času vstřebat nové poznatky tak, aby si je zažili, a k tomu zvládli přípravu na další setkání - ta nebude náročná, ale může si vyžádat pár hodin práce:-)

Škola je vhodná jak pro ty, kteří by chtěli homeopatii využívat zejména v domácím prostředí, tedy pro svou rodinu a přátele, tak pro ty , kteří do budoucna zvažují homeopatickou praxi. Účastníci pak mají možnost pokračovat v pokročilém studiu homeopatie, které bude koncipováno jako studium pro začínající homeopaty.


V 1. ročníku: 

- se budeme učit vnímat člověka jako celistvou, energetickou bytost 

- nahlédneme do tajů homeopatie, abychom pochopili, co a jak je schopna léčit; doporučená lit. mj. Organon homeopatické léčby 

- seznámíme se s hlavními zástupci různých říší (minerální, rostlinné, živočišné, a nozod), kterým se říká tzv. polychresty 

- prozkoumáme různé metody léčby a ty základní z nich si i osvojíme 

- zvláštní péči věnujeme akutní léčbě, neb je mi jasné, že veškeré čerstvě nabyté poznatky budete chtít ihned aplikovat na svých nejbližších, a kdy jindy je ideální příležitost, než-li v běžných akutních případech:-)

Letní škola - téma: Odebírání případu, aneb co ten člověk přináší? Na 1. nebo 2. sobotním setkání bude domluven termín letní školy. Letní škola poskytne všem možnost vyzkoušet si doposud probrané teorie v praxi - proběhnou živé kazuistiky, na kterých si všichni budou moci vyzkoušet první odebrání případu, jeho vyhodnocení, a také bude možnost zpětné vazby. Dalším tématem letní školy budou miasmata, která ihned uvedeme do praxe.

V 2. a 3. ročníku: 

- se budeme učit používat homeopatii v celé její celistvosti 

 - budeme poznávat další zástupce homeopatických léků v rámci systémů 

- mnoho z tajů homeopatie je ukotveno v prastaré čínské medicíně, ayurvédě, Tao, a dalších systémech pojednávajících o energetice člověk. Další léčebné systémy z nich také vychází a s homeopatií tak úzce souvisí, např. tkáňové sole, kineziologie, EFT, regrese, atd. 

- v těchto dvou ročnících jimi budeme postupně procházet, abychom si ukázali, jak je vše propojené a krásně se navzájem doplňuje... 

 - součástí 2. a 3. ročníku (kromě termínů školy) budou tzv. praktika. Ta budou navazovat na letní školu, která proběhne hned po 1. ročníku.


Škola bude probíhat netradičně - obsáhne: 

- klasické pojetí homeopatie a její běžně známé zákonitosti 

- základy čínské medicíny, ze které vychází souvztažnost mezi jtl. orgánovými soustavami, význam jtl. orgánů a další důležité poznatky o biologii člověka, o které se homeopatie opírá 

- mnohem hlubší vnímání léků jakožto bytostí, z nichž každá do této dimenze přináší jiný energetický otisk, čili jiný příběh, na který se můžeme dívat povrchově anebo také z různých rovin vědomí 

 - tyto příběhy budeme společně prožívat na hluboké osobní rovině a s léky se naučíme zacházet jako s důvěrnými spojenci


Pokud cítíte, že Vás oslovuje tato cesta poznávání, moc mne to těší:-) Prosím, vyplňte přihlašovací formulář. V průběhu března budu všem přihlášeným zasílat bližší informace k prvnímu setkání.                            

                  Těším se na vás!:-)


Přihlašovací formulář školy: