Škola

Milí přátelé,

Škola šamanské homeopatie vás srdečně zve na společnou cestu krajinou homeopatie: setkání budou probíhat 1x měsíčně, to první proběhne

v sobotu 2.2.2019, od 10 do 18 hod

ve Studiu Mandala, v Dobřichovicích

cena: 1500,- Kč

Škola bude tématicky rozložena do 3 let, během nichž si osvojíte tuto úžasnou metodu léčby 

- která se řídí zákony univerza 

 - která /neokleštěna/ je schopná překročit časové omezení našich životů a rámec 3. dimenze 

 - která je schopna spojit se s naší vnitřní podstatou a rozvíjet jí

V 1. ročníku: 

- se budeme učit vnímat člověka jako celistvou, energetickou bytost 

- nahlédneme do tajů homeopatie, abychom pochopili, že je schopna léčit skutečnou podstatu fyzických potíží 

- seznámíme se s hlavními zástupci různých říší, ze kterých vznikají homeopatické léky (tzv. polychresty) 

- prozkoumáme různé metody léčby a ty základní z nich si i osvojíme 

- zvláštní péči věnujeme akutní léčbě, neb je mi jasné, že veškeré čerstvě nabyté poznatky budete chtít ihned aplikovat na svých nejbližších, a kdy jindy je ideální příležitost, než-li v akutních případech:-)

V 2. a 3. ročníku: 

- se budeme učit používat homeopatii v celé její celistvosti 

 - budeme poznávat další zástupce homeopatických léků v rámci systémů 

- mnoho z tajů homeopatie je ukotveno v prastaré čínské medicíně, ayurvédě, Tao, a dalších systémech pojednávajících o energetice člověk. Další léčebné systémy z nich také vychází a s homeopatií tak úzce souvisí, např. tkáňové sole, kineziologie, EFT, regrese, atd. 

- v těchto dvou ročnících jimi budeme postupně procházet, abychom si ukázali, jak je vše propojené a krásně se navzájem doplňuje... 

 - součástí 2. a 3. ročníku (kromě termínů školy) budou tzv. praktika


Škola bude probíhat netradičně - obsáhne: 

- klasické pojetí homeopatie a její běžně známé zákonitosti 

- biologii člověka - základy čínské medicíny, ze které vychází souvztažnost mezi jtl. orgánovými soustavami 

- mnohem hlubší vnímání léků jakožto bytostí, z nichž každá do této dimenze přináší jiný energetický otisk, čili jiný příběh, na který se můžeme dívat povrchově anebo také z různých úrovní vědomí 

 - tyto jejich příběhy budeme společně prožívat na hluboké osobní rovině a s léky se naučíme zacházet jako s důvěrnými spojenci

Více info na: skola@homeocentrum.cz nebo přihlášky - viz. níže           


Přihlašovací formulář školy: