tady a teď....                                                                                                  jinde a jindy...

Milí,

vítám vás na stránkách věnovaných krajinám duše, kterými již 22 let provázím, ať už jako homeopat, šaman nebo  průvodce za pomocí jiných léčebných technik.

Mé poslání má mnoho názvů a podob. 

Každý z nás je kapitánem své vesmírné lodě - svého těla. Plavíme se životem, učíme se navigovat, někdy nám vítr vane do plachet příznivě, a někdy se dostaneme do bouře. Někteří se zaseknou na mělčině, a někteří dokonce ztroskotají.  Já pomáhám hledajícím najít a používat svůj vnitřní kompas, obnovit a posílit důvěru v sebe, nabízím bezpečný přístav, do kterého můžete z rozbouřeného moře připlout, zakotvit, rozpomenout se na to, že všechny odpovědi a potřebné znalosti nosíte uložené v sobě, máte je k dispozici, a máte moc přenastavit, co je třeba. Vždy vás vyslechnu s otevřeným srdcem a myslí.

Během sezení vnímám vaše energetické nastavení, vzorce, snažím se vás pochopit v celé vaší celistvosti, abych pak v příbězích, které slyším, hledala nitku, která nás zavede v čase do bodu, kdy problém vznikl. Abych chápala vše, co se vám děje, v souvislostech, a pak vybrala ten správný homeopatický lék, a případně i další doplňující formu terapie,  které vám k přenastavení dopomohou. 

Pomáhám tak i vám lépe se pochopit, vnímat své silné stránky, rozvíjet tím tak svůj potenciál, a žít spokojenější život.

Pomáhám vám hojit rány, které se za celá desetiletí nezahojily. Pomáhám vám zvládat bolesti, strachy a traumata, která vás zužují. Provázím vás během porodů, ale také když už je čas vrátit se Domů.. 

Cesty, kterými se spolu můžeme vydat, najdete v jtl. rubrikách sekce 'Léčba' a v sekci "Léčení zvukem". 

Ti z vás, kteří by chtěli prozkoumat hlouběji taje energetiky naší multidimenzionální bytosti a učit se s ní pracovat, nebo by rádi tančili Tanec (své) duše, případně by se chtěli účastnit přechodových a transformačních rituálů, mohou navštívit můj druhý přístav na https://www.pruvodceduse.cz


Homeopatie aneb transformace duše...


Všechny bytosti jsou tvořeny energií. Každá bytost má hmotnou a jemněhmotnou část, která jí vždy předchází. Je to, jako když sochaře napadne, že vyrobí sochu - nejdříve přichází myšlenka (jemněhmotná část) a teprve pak vznikne socha (hmotná část). Navíc má každá bytost své ladění...


Homeopatické očkování a detox

Metoda ´homeopatického´ očkování, čili profylaxe, je - stejně jako homeopatická léčba obecně - velmi šetrná, ale zároveň účinná. Je to původní verze očkování, jaké lidstvo znalo. Léky, které spadají do této kategorie, jsou připravené z tkání postižených tou nemocí, před kterou nás mají chránit (nosody). Proto této mětodě říkáme isopatie (iso=stejný). 


Také se může použít i před očkováním, čímž zabráníme nežádoucí reakci, a tak škodlivým účinkům očkování.

Do třetice se tato metoda používá ex-post, např. kdy už dítě bylo naočkováno a nastaly komplikace. V takovém případě slouží jako detox, který je žádoucí před podáním konstitučního nebo esenciálního léku.


Tkáňové soli

Jinými slovy Schüsslerovy soli, kterým se do třetice říká i biochemické, protože se nachází v buňkách čili i tkáních lidského organizmu, a významně se podílí na biochemických procesech v nás. V 19. stol je jako takové definoval německý lékař Wilhelm Schüssler, který je považován za jednoho z průkopníků biochemie. Biochemické soli tvoří soubor dvanácti základních minerálních solí...


EFT

Je úžasná technika, která nás je během relativně krátké chvíle schopna osvobodit od starých a ...


Škola esenciální homeopatie a holistické léčby

Srdečně vás zvu na společnou cestu krajinou homeopatie.

V září 2022 otevíráme nový ročník. Více informací najdete spolu s přihlašovacím formulářem v odkazu níže.