Jsme mocné bytosti.Jsme spolutvůrci vesmíru.

07.03.2022

Milí přátelé,


byť poslední dobou pozoruji dění spíše z povzdálí a "načítám" přicházející změny, okolnosti mne přiměly napsat jakýsi vzkaz úzké skupině lidí, kde jsem vnímala, že tato slova potřebovala zaznít. A protože reakce na má slova byly silné, rozhodla jsem se je sdílet dále, a to i přestože cítím obrovskou pokoru k tak citlivému tématu, jakým je to aktuální, a soucítím s rodinami, které prochází zatěžkávající zkouškou, která je tak nešťastným způsobem zneužitá masmédii a různými mocenskými skupinami. Ale nelze zavírat oči - zatěžkávající zkouškou totiž procházíme všichni bez rozdílu..

Jak je mým dobrým zvykem, jako první nevnímám konkrétní slova (to až v druhém kroku), nýbrž energetickou předlohu bytostí či skupin, a energetické toky jako takové.

Energie běžných lidí z téměř celého světa se před necelými dvěma týdny přelila do konfliktu, který se sice ve své zjevené podobě odehrává na Ukrajině, jeho podstata a těžiště však leží zcela někde jinde. A tak, jak lidé ještě před 2 týdny sdíleli novinky týkající se Corona viru, čísla, křivky, případy, co, kdy, kde, jak a proč ... tak i nyní se nechali chytit do další pavučiny a sdílí to samé - čísla, kolik mrtvých, kolik uprchlíků, kde, kdy a která strana, jak a proč .. a vše podbarveno emocemi, které mají ty nejnižší vibrace: hněv, smutek, bezmoc, zoufalství...

To, co mezi lidmi nenapáchalo téma Covidu, dokončí válka na Ukrajině (princip ďábla). Není divu. Energie, jejichž působení na naši planetu právě vrcholí, přináší obrovské možnosti vnitřního osvobození, a s tím tedy i mnohem náročnější výzvy, neb nic tu nedostaneme zadarmo🙏

Vnitřní svoboda

Svoboda začíná u každého z nás, uvnitř, naprosto tiše, ve skrytu, byť pak z takového člověka sálá z každé buňky... Rodíme se jako svobodné bytosti do systému, který se z ní neustále snaží kousek po kousku ukrajovat, a nalhávat nám, že si jí musíme zasloužit. Mnozí tomuto bludu propadnou a naskočí na tento otrocký způsob fungování. Pak stráví svůj život neustálým poohlížením, jak to mají druzí, jestli snad nemají o trochu více svobody, jestli si snad neužívají o něco více, a žádný úspěch se samozřejmě neodpouští - a čím je člověk více zotročený, tím více ukazuje na druhé... Naopak, čím je člověk svobodnější, tím méně projektuje své neštěstí či výzvy do druhých, ba naopak, tím více i ostatním přeje štěstí a úspěch.

Poslední dva roky odkryly mnohé. I nyní se ukazuje, kolik lidi umí pomoci, aniž by soudili ty, kteří právě nepomáhají; aniž by měli potřebu potvrzení zvenku, aniž by k tomu potřebovali další masy lidi - a to nejen v případě Covidu, nejen v případě války, ale v jakémkoli ohledu. Kolik lidí věci dělá, protože je tak chce dělat, nikoli aby o tom psali na sociálních sítích, aby se o tom hádali s těmi, kteří tak nečiní, a vyžadovali status oprávnění a zadostiučinění, či udělení vavřínového věnce - a zase, platí to všeobecně...

Kolik lidí pomůže ukrajinským rodinám ze sou-citu, z lidské sou-náležit-osti, ve své p-RA-v-dě, ve vnitřním míru, v uvědomělém stavu nezaujatosti, aniž by tomuto obludnému loutkovému divadlu propadlo, aniž by soudilo, aniž by posilovalo pole války? Méně než je třeba.

Egregor války (sváru)

Většina jak pod vlivem silného magnetu nasedla na téma válka, čímž se ukazuje, jak velká část lidské populace v tomto nízko-vibračním stavu žije - neb platí zákon o přitažlivosti podobného podobným - a svorně Egregor Války roznáší dál do svých domovů, a hodlá jej na svých bedrech nosit dál. A tento počin se považuje za hrdinství... Maminky se ptají, jak mají vysvětlit školkovým dětem válku, považují to za zodpovědné, a předhání se ve způsobech citlivého podání, aniž by je napadlo, že tak malé dětičky takový koncept nepochopí. Jejich křehká duše není na takové téma stavěna, a pokud neprožijí válku na vlastní kůži, neumí si vytvářet mentální konstrukty abstraktních pojmů. Spíše je to vyděsí, zbortí pevnou půdu pod nohama, a přinese více nejistot a otázek, než-li odpovědí. A málokterá z nich si uvědomí, že by stačilo vypnout mediální vstupy v domácnosti, více se obrátit do vnitřního klidu a rozjímání, k dětem, více je objímat, naslouchat jim, a trávit více času třeba v lese, který je oázou klidu a pozitivní energie...

Jak málo lidí se nejprve pozastavilo a zeptalo se: Co se skutečně děje? Co se od nás chce? Většina do sebe nechala téměř okamžitě vlévat tyto nízko-vibrační energie, stejně jako tomu bylo poslední 2 roky, aniž by si uvědomili, že ve skutečnosti jde o naše palivo - naši energii, a naše zdroje (a zmíněné lesy to bohužel také zrcadlí...).

Výzva k posunu vědomí

Přitom když poodstoupíme, můžeme vnímat naprosto jasný energetický vzorec, ve kterém se nacházíme: Covid byl plošný a osobně-společenský, a když jsme výzvu jako společnost nezvládli, pokročila na téma plošně-civilizační - v tom smyslu, že u Covidu lidé měli pocit, že jej mohou sami ovlivnit, a to, co udělali, se poté vlilo do společnosti (moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě). Válka je něco, co jedinec šanci ovlivnit nemá, a dopad má minimálně na celý kontinent, napříč generacemi, napříč všemi věkovými kategoriemi. Válka tedy přináší hlubší strachy a hlouběji skrytá a - u většiny lidí - nezpracovaná témata. A stejně jako je tomu v ostatních případech: pokud chci bahno pochopit, nemohu se v něm válet. Lepší šanci mám v kleče, ideálně však v něm - když už je té zkušenosti zapotřebí - pouze stát, a mít o několik pater nadhled. Pak jsem schopen lépe uchopit, jaký typ bahna to je, odkud se bere, kam směřuje, a co já, jako bytost, mohu - za sebe - udělat, aniž bych křičel, že za bahno mohou druzí, a ať ho odstraní oni. A běda tomu, kdo ho neuvidí, či běda tomu, kdo ho bude popírat, či zlehčovat, běda tomu, kdo bude mít na bahno jiný názor.... běda běda .. - klasický syndrom vzdání se zodpovědnosti za vlastní život, vzdání se jakékoli svobodné tvořivé existence... Když už se dostaneme do bahna, je dobré se v něm naučit chodit, a ideálně být v takovém nastavení mysli, abychom si uvědomili, jakou výzvu bahno přináší, a co se tedy máme z této situace - každý sám za sebe - naučit.. neb přijímám Vesmírné zákony, a moc dobře vím, že v tom bahně nejsem náhodou, že i pro mne platí zákon přitažlivosti, a že i moudrý člověk se stále má co učit, a může tak činit z čehokoli, třeba i z bahna...

Tak velká výzva k plošnému posunu našeho vědomi nemohla být na Zemi zhmotněna skrzeva běžné lidi, byť by to byla vládnoucí třída. Proto přišly na řadu jiné rasy a jiné bytosti, které vládnoucí třídu řídí, či v některých případech rovnou nahrazují. Navíc naše smlouva na tuto planetu byla jasně podmíněna a časově omezena, a nyní je čas, kdy se všechny ty jednotlivé nitky a uzlíky zavazují, stahují, a uzavírají možnost průchodu těm, kteří nejsou připraveni. Protože s bojovým nastavením mysli, či nastavením na strach, či jinými nezpracovanými tématy, by taková bytost vyšší úrovně existence nezvládla..

5. dimenze

5. dimenze je vysoko-vibrační rovinou existence, kam směřujeme. Vzhledem k odlišným zákonitostem v ní můžeme např. zhmotňovat, v dobrém ale i zlém (z pohledu našeho dosavadního myšlenkového paradigmatu) .. Tomu se v našem světě dosud říkalo magie. Ke zhmotnění přitom stačí pouhý myšlenkový záměr propojený v ose vnitřní dítě-střední já-vyšší vědomí-duše-duch.

V této rovině existence neexistuje čas-o-prostor tak, jak jej známe zde; místo písmene "o" je 0 - nulový bod jakožto možnost nekonečných možností přestupu, zdroj všech možností obecně, kotva a střed. Čas tedy plyne jinak, my bychom řekli velmi rychle. (Při cestách do vyšších stavů vědomí se mi stává, že pár minutek "tam" znamená zde v zemské realitě i půl hodinu či více.... )

V 5D neexistuje +/-  náboj věcí tak jako tady. V této rovině neexistuje dualita. Nikoli tak že by byla popřena, spíše je duální vnímání světa přetransformováno do existence zcelené, synergické, kdy jedno bez druhého nemůže existovat, navzájem se ctí, doplňuje, a tvoří harmonický celek. Na tomto principu funguje např. Tao.

Lidé jsou zvyklí posuzovat, konec konců jsou tak navyklí již od rodičů a ze školy. Děti jsou kárány a posuzovány, a tak spirála odsuzování a hodnocení pokračuje dál. Dospělí logicky tráví mnoho času hodnocením, zda je něco dobré či špatné (+/-), a tím ztrácí energii, kterou by mohli věnovat důležitejší podstatě věci. Takové zadrhnutí ale v 5D - kde energie proudí velmi rychle - znamená okamžité navození právě takového stavu, který odmítáme jako špatný nebo ze kterého máme strach - válka, ohrožení, atd. Tyto vibrace jsou v 5D natolik umocněny, že by se staly reálnými, což by znamenalo jistou smrt (což ale v nehmotné existenci tak úplně nejde..). Naštěstí jsou běžně mezi rovinami existence jakési portály, které přestupy hlídají. A proto tady ve 3D energie a čas mohly plynout pomaleji a duše si mohli zkoušet postupně těžší a těžší úkoly, aniž by je to povětšinou ohrozilo - svět tady je jakýsi trenažér pro duše.. Lidé si nejdříve nějaký problém vyhodnocovali, přetřásali, po mnoho životů mu dávali různá znaménka a nálepky, a učili se z toho - a tak to bylo v pořádku ...

Paradox a výzva roku 2022

Ale výzva tohoto roku spočívá v tom, že se čas ještě více zrychlí, vibrace zintenzivní, a tyto dvě roviny existence - 3D a 5D - se téměř prolnou, čili i náš svět bude nabývat kvalit 5D. Ono to tak už několik let je, ale tento rok to vyvrcholí. Není tedy divu, že se děje to, se děje; brána je stále otevřená a v tomto roce bude možné mnohem jednodušeji přestoupit... (a ne náhodou se jeden z aktivačních bodů nachází na Ukrajině, kde jsou mimochodem i pyramidy a právě se aktivující mimozemská archa). A zároveň tím, že i tento svět bude mít tyto kvality, budou i v této realitě lidé zhmotňovat své nejintenzivnější představy: nejhorší obavy a strachy či silné konstruktivní záměry - zase, z tohoto pohledu je pochopitelné, proč přichází konflikt tak obludných a paralyzujících rozměrů... 

Co budou lidé asi zhmotňovat? Do jaké míry mají běžní lidé šanci, když i lidé dosud duchovně silní ztrácí pevnou půdu pod nohama? A o to právě jde... jsou tu velmi mocné síly, které si nás tu už dlouho pěstují a sklizeň začíná.. nenechají lidi přeci jen tak přejít do mírumilovných tvořivých vibrací a uniknout... A válečným konfliktem to bohužel nekončí. Chystají se další celosvětové výzvy v podobě C-pasů, kreditového systému, který již běží v komunistické Číně, dále změna měny, totalita navlečená na uhlíkovou stopu, další vlna pomyslné pandemie, atd. A vše bude stejně překrucováno a použito proti lidem, jako tomu bylo dosud. A kolik je vědomých lidí, kteří skutečně umí pracovat se záměrem? Kteří i v době temna udržují své světlo a jasný záměr..?

Konec Projektu lidstvo

A projekt lidstvo, který nás dlouho zaštiťoval, končí. Měli jsme mnoho možností, avšak pokaždé selhali - na různých planetách, místech, časech..

Vynikáme však jako biologické baterie, jako bio roboti, kteří se velmi ochotně na první dobrou vzdávají své svobodné vůle. V tom jsme skvělí, to je naše deviza. A tak většina lidí dělá velkou radost těmto entitám, které už minimálně od r. 1991 ovládají svět. Jsou to ony, jež třímají v rukou pomyslné ukazovátko - a tam kam namíří, tam všichni směřují svou pozornost, podpořeno masmédii... no není to skvěle promyšleno? Ano, je. Ukázka HMS v reálném čase, propracováno do detailu, na každou rasu a národnost jiné mantry, jiný apel, jiný bič...

Přichází tedy věk, kdy tu nebude projekt lidstvo, avšak každý tu bude sám za sebe, jako člověk. Už nyní mi lidé během terapií říkají, že mají pocit opuštěnosti, oddělenosti a nepochopení, jakoby se lidstvo rozpadalo. Ano, ta neviditelná síť pojivového přediva pro všechny lidi na této planetě se rozpadá. A scénář člověk x UI (umělá inteligence) x další rasy už začal. Jen nikdo neví, jaká bude stať a jaký závěr.

Scénář se zase vrací k nám - je to na nás.

Je na každém z nás, z jaké úrovně chceme to, co se děje, uchopit. Je na každém z nás, jakým člověkem budeme - zda-li budeme vědomými, či nikoli; jaké budeme nést vibrace; zda budeme vědomě tvořit svět, ve kterém chceme v míru a harmonii žít (bez ohledu na vnější Matrixové kulisy), či zda budeme nevědomě spoluvytvářet a posilovat Egregor Války (rozuměj: i běžného osočování a osobních půtek) a strachu.

Volba je na každém z nás - byť se jeví, že tomu tak není - zda nechá svou mysl zotročit, nebo bude jeho mysl svobodnou, tak jako je jeho duše.

Vibrace - mocná to čarodějka

Slovo je vibrace, a každým slovem, které vyřkneme, každým psaným slovem, které sdílíme - a to ať svým či propůjčeným třeba jako odkaz na jiný článek, či video - definujeme sebe a své bezprostřední okolí.. Každou myšlenkou, do které dáme jakýkoli emocionální náboj, tvoříme své vnitřní prostředí a svou realitu. Byť je to myšlenka vyslaná ostatním, vibrace této myšlenky obklopuje toho, kdo ji vyšle (nemluvě o tom, co se mu vrací), a ten se v ní pak koupe.

Ty, člověče, jenž vyšleš do éteru výčitku, budeš následně výčitkou krmit svou duši, své Ego, i své vnitřní dítě. Tvůj duch zůstane nenasycen, bez RAdosti, tvé vnitřní dítě bude smutné a zahanbeno. Tvé ego pak půjde po spirále výčitek a odsuzování ještě dále, ve snaze se jich zbavit. Je to nikam nevedoucí začarovaný kruh.

Ty, člověče, jenž vyšleš laskavost a odpuštění, se pak budeš koupat v proudech láskyplné energie, kterou tě RA (tvůj duch) bude sytit, tvá duše bude na těchto proudech tančit posvátný tanec života; tvé Ego bude vyslyšeno, a nebude již mít potřebu zabírat větší prostor, než-li je zdrávo, a tvé vnitřní dítě ti bude nekonečným zdrojem tvořivosti a RAdosti z přítomného okamžiku.

Každý z nás jsme tvůrcem svého vesmíru

Říká se, že skrze dva další lidi známe celý svět. Můj vesmír, vedle tvého, už jsou dva vesmíry. A tvůj vesmír vedle vesmíru tvého přítele se spolu s mým již dotýkají všech vesmírů, které se setkávají na této planetě. Každý z nás, jenž zná alespoň dva jiné vesmíry, je tedy spolutvůrcem (všeho)vesmíru.

Jsme mocné bytosti, tak na to pamatujme ❤️