Esenciální oleje pro tuto dobu

08.09.2020

A trocha histore k tomu:-)

Když vypukla hysterie kolem Covidu, většinu olejů, které jsem používala, jsem vnímala nejen jako podporu mého energetického těla, ale také jako ochranu před virem jako takovým. 

Dnes už je zřejmé, že ochrana světelného těla má prioritu, a pokud se potřebujeme chránit před viry, tak hlavně těmi mentálními. Ať chceme či nechceme, žijeme v poli - Corona virus si nemusel žádné pole tvořit, byl použit a dostal skvělé PR. A tak dnes čelíme silnému poli kolem Covidu, které prostupuje celou společností, po celé zemi... Toto pole je podobné válečným polím, kdy se střetla dvě vojska v bitvě a docházelo ke zraněním a úmrtím, až na to že dnes je válka mnohem rafinovanější. Je to válka o naše vědomí .. 

Člověk již není potřebný, aby vytvářel hranice států, v dnešní době má totiž hodnotu, jen pokud je schopen účastnit se ekonomického trhu, tedy vytvářet 'hodnotu' a to, co obdrží, zase vrátit, čili co nejvíce konzumovat. V dnešní době se tedy ideálně neumírá (pokud nejste příliš staří), v dnešní době nás chtějí udržovat při životě, ideálně ne příliš bdělém (aby nám náhodou něco nedošlo), ale tak akorát, abychom byli snadno naprogramovatelní, ovlivnitelní, přemístitelní, odstranitelní, atd. (vakcína na Covid z nás de facto udělá geneticky modifikované bytosti, a místo našeho záměru konání nám vloží záměr cizí). Prostředky k tomuto cíli jsou tak rafinované, že mnohým to stále ještě nedochází. A o to je tato válka zrádnější. 

Příprava na tuto válku začala před mnoha lety. V roce 1992 podepsaly státy OSN v Riu de Janeiru tzv. Agendu 21, plán který je mnohými považován za blueprint Nového Totalitního Globálního Světa. Dle Agendy měl být plán implementována tak, že mezi rokem 2000 a 2020 proběhne hlavní přípravná fáze, v roce 2020 již bude Agenda citelně zasahovat do všech lidských životů, a do roku 2030 se obyvatelé celého světa stanou otroky tohoto nového režimu. Nakolik je agenda propojena s eugenistickými tendencemi Rockefellerovy nadace či jinými záměry další části mocenské elity, si můžeme snadno domýšlet..  Když se v roce 2012 nic zjevného nestalo, mnozí říkali 'ti indiáni byli úplně blbí, prorokovali konec světa a nic se neděje...', a vesele se žilo dál...

Ale..

Nebyli to žádní ‘obyčejní indiáni’, byly to vyspělé rasy, které se poté, co zde splnily svůj úkol, odebraly zase zpět domů. Se svým přesahem vnímali vše, co bylo a bude, měly znalosti, kterým dodnes 'moderní' civilizace nerozumí. Věděly moc dobře, že tento den přijde, a přišel... 

V roce 2012 se totiž změnilo úplně vše, akorát ne zjevně. Změnily se některé vnitřní struktury a organizace společnosti, změnil se přenos dat, ukotvila se virtuální realita, a některé změny, které započaly tehdy, dosedají dodnes.. A veškeré změny podléhaly zájmům Agendy 21 . 

ŘEŠENÍ NALEZNEME V SRDCI

Ocitáme se v převratné době, kdy stojíme uprostřed bojového pole, a ustát si v tomto poli své vnitřní světlo, vnitřní mír, a vibrovat na úrovni lásky, tak abychom válku nechali venku a uvnitř sebe nosili mír, se den ode dne stává těžším. Ale o to právě jde..

Mnozí mi říkáte, že dnešní situace je již za hranicí, ztrácíte se v ní, cítíte se ve vnitřním napětí, mysl již není schopná vyhodnocovat jako předtím, rozplétat nitky chaosu, a ztrácí kontrolu. Vnitřní dítě je k neutěšení, ví, že se něco děje, a bojí se, ale mysl už jej není schopna uklidnit. 

Opravdové propojení mezi vyšším vědomím a každodenním životem ve hmotě lze navázat jen, když přejdeme pomyslný most srdeční čakry, ale tady většina nachází prázdnotu zející nad propastí. A mnozí uvízli buď před nebo za touto propastí - někteří se tak ocitají před ní - v pasti hmoty a strachu, nebo za - v pasti duchovního odpojení a mentorování těch, co uvízli 'dole'. Skrze srdce nejde navázat, tak systém kolabuje. Kolabuje energetický systém jedince, a kolabuje i společnost. Agenda 21 je úspěšná. Toto bylo dlouho plánováno. Počítalo se s tím.. 

ESENCIÁLNÍ OLEJE - DAR

Esenciální oleje mají možnost prostoupit celý náš energetický systém. Mají téměř okamžitý účinek nejen na tělo, ale i na mysl, a celé energetické tělo. Jsou schopné vytvořit jakési mikropole, které nám alespoň na dočasnou dobu poskytne útočiště. Zklidní mysl, pohladí nervy, utěší naše dítě, a celkově zharmonizuje náš energ. systém. Když tuto chvíli využijeme, máme šanci se zresetovat. Chtěla bych se o některé z esencí podělit:

Bytost Les

přišla jako pomoc z vyšších sfér - je na toto období pro podporu buněčných obalů, nervových zakončení a spojení, pružnosti fascií, a všech sítí v těle, včetně té světelné..

Esence je i pro ty, co na sobě vnitrně pracují, dělají si vnitřní up-grade, aktivují si svá těla, vyměnili ovládací panely, oprášili knihovny DNA, ... jinými slovy ti, co se rozhodli vnitřně růst - můžeme toho využít, a o co méně fyzického pohybu v případě domácího vězení (společenský název - karanténa), o to více pohybu duchovního...

Současně pomáhá situaci ustát - stejně jako ty stromy, které tu jsou miliony let a komunikují po své vlastní síti, nedbaje pomíjivé lidské rasy..

Bytost les zahrnuje např. jehličnany: borovice černá, lesní a sibiřská, jedle sibiřská a kanadská, smrk černý, smrk evr., jalovec francouzký a virginský, cypřiš, a cedr, ale také si můžete namíchat i jiné stromy, které cítíte, že právě potřebujete..

Mně často přichází Santal - jeho energetické vibrace mají velmi ochrannou moc, přenáší nás do sfér vyššího vědomí, a tak umožňuje napojení na vyšší smysl znepokojivých událostí.. Do 3D nám přináší dar vnitřního míru, možnost spojení se sebou a tak i s ostatními.. Bytost Santalu nás učí, abychom se nenechali oddělit od své podstaty po vějičkou něčeho ušlechtilého, protože když nebudeme patřit sobě, už nikdy nebudeme patřit nikam... a ztratíme tím zem, která nás nese.


směs "Vykradači hrobů"

recept:

40 kapek es. oleje Hřebíček

30 kapek es.oleje Citron

20 kapek es.oleje Skořice

15 kapek es.oleje Eucalyptus

10 kapek es.oleje Rozmarýn

do vody a lze přidat i trochu koloid.stříbra

návod k ředění: něco přes jednu třetinu 15 ml lahvičky (tj. cca 4-5 ml) si dáme do vody s koloidním stříbrem (do 100 ml lahvičky se sprejem)

  • použití spíše zevní na ruce, očistu aury a do prostoru..
  • pro vnitřní použití potřebujeme více zředit, čili do 1dcl vody s kol. stříbrem pouze 1 kapka směsi

Tento lektvar má zajímavou historii a v období chřipek a nachlazení by se mohl hodit (i když už naštěstí nebojujeme s morem). A kdo ví, třeba nám poslouží i v budoucnu, kdy jiné možnosti léčby nebudou tolik dostupné.

Říká se, že tak někdy v 15. století, kdy Francii zasáhl mor, byli chyceni a odsouzeni 4 zloději, kterým se prokázalo, že "navštěvovali" kontaminované domy s nemocnými nebo i zemřelými a vykrádali je. Byli prý odsouzeni k strašlivé smrti, ale mohli ji zmírnit, když prozradí, jak se jim podařilo vyhnout se nákaze. Zloději následně popsali bylinný octový lektvar, který se podle nich až do dnešní doby nazývá ocet čtyř zlodějů. V roce 1748 byl ve Francii zaregistrován v Kodexu a od té doby je stále prodáván v lékárnách jako antiseptikum. Původní recept pravděpodobně zloději nevymysleli a jsou náznaky, že pochází z mnohem starší doby, snad už z Egypta - a my víme, že to pravděpodobně znamená jednu z našich 12 mateřských ras...


směs Hřebíčku a Kadidla

Hřebíček je pro nás jako fialový plamen, a kadidlo krom mnoha jiných funkcí opravuje DNA. Touto směsí si můžeme ošetřit celou auru - od hlavy přes tělo, aby se frekvence esence roznesla po těle..

Esence hřebíčku a kadidla mají dohromady sílu jednotky prvního nasazení, a je dobré používat jí i s technikou fialového plamene na přepólování jemněhmotného těla, kde se nyní vše nejvíce odehrává.. Tato směs má vysokou frekvenci a účinek v jednom silném proudu, funguje pak jako očistný laser..


směs Růže a Badyánu

Badyán podporuje zakořenění, a růže podpoří laskavost k sobě i jiným; jejich směs má vysokou frekvenci, a proto nám pomáhá stát pevně ve svém středu a přepólovává okolí podle nás... Je dobré jí používat spolu s technikou Vnitřního kompasu, apod.
Všem přeji mnoho sil ustát si svůj vnitřní klid, a přeji všem odvahu připustit si, že ať tu v rámci inkarnace prohrajeme bitvu o naše hmotné statky, fyzické tělo, o zdraví, o bezpečí, nebo o cokoli, na čem lpíme, tak nikdy neprohrajeme válku o naší duši... Z tohoto pohledu jsme už dávno vyhráli.. 

Jde tedy o to, jak zvládneme svůj plán tady na Zemi, jakou kvalitu bude mít náš život tady, jak se svými danostmi naložíme..

I v této době - a o to více je to třeba - můžeme vědomě žít, milovat, radovat se, tvořit, rozvíjet svůj potenciál a sdílet ... Je čas překročit dualitu, a tvořit vlastní realitu. 

S láskou všem živým bytostem ❤️

Luna