Aktuálně - prevence a léčba akutních chřipkových stavů I.

22.02.2021

I. část: Preventivní desatero aneb ve zdravém těle zdravý duch

Milí přátelé holistického přístupu ke zdraví,

poslední rok přinesl náročné výzvy. V terapeutické praxi jsem za 20 let zažila mnohé, ale poslednímu roku se opravdu nic nevyrovná. Když jsem začala psát tento článek, netušila jsem, jak moc obšírné to bude téma. Ale myslím, že téma  prevence si v dnešní době zaslouží naší bedlivou pozornost, neb už jen to, že o své hmotné tělo vědomě pečujeme, znamená zpřítomnění se a tedy možnost regenerace.

Než se pustím do Preventivního desatera, chtěla bych zmínit pár věcí o zdraví, které je aktuálně skloňované ve všech pádech, vše se děje pod rouškou toho, "abychom ochránili naše zdraví", a veškerá opatření se údajně činí pro naše "zdraví". Pojďme tedy nahlédnout, co to zdraví je, co naše zdraví ovlivňuje, a jak je vše propojené. 

Některých bodů se jen dotknu, ale je jasné, že by chtěly více rozvinout. Snad se k nim vrátím jednotlivě v budoucích úvahách.. Pokud nemáte chuť se začíst, můžete přejít rovnou k Desateru. Je to na vás:-)


ZD-RA-VÍ a VIB-RA-CE                                                                                                                    Zdraví - harmonie těla, duše ducha                                                                                                         Zdraví, jak si mnozí myslí, není statická věc, na kterou máme automaticky nárok. Je to neustále se vyvýjející stav (naší bytosti). Celý náš život jsme součástí sdílené reality se vším, co tady na Zemi existuje. Se vším nějak interagujeme - vyměňujeme si energie, což vnímáme jako pocity, prožitky, atd. Každou sekundu svého života se pohybujeme v poli Země, se kterou se něco děje; v poli místa, kde žijeme, a které má své vibrace; v poli ostatních lidí, kteří nás také méně či více ovlivňují;  a v dnešní době také v poli sítí, které obklopují celou planetu a mění tak negativně nabité ionty na pozitivní (což pro nás pozitivní vůbec není), a tak i v poli telekomunikačním (internet, televize, mobily, atd.). Tohle všechno se mísí s naším vlastním životním plánem, naším vnitřním nastavením, a potřebou prožívat určité zkušenosti.  A tak náš pomyslný biologický počítač, resp. jeho centrála (životní síla), má stále co vyhodnocovat a zpracovávat, 

Důsledkem těchto polí je, že i přestože např. nevlastníme TV, a tedy se na ní ani nedíváme, žijeme v poli mnoha milionů lidí, kteří na jejích frekvencích žijí, a tím pole TV/massmedií posilují. Tím pole drží a všichni jsme nuceni v tomto poli žít. Teď si uvědomme, že massmedia nepíší o realitě jako takové, ale o realitě, kterou systém úmyslně tvoří a chce, abychom žili. Zprávy jsou nástroje manipulace. Jsou psány účelově, nikoliv jen proto, aby nás zpravily o tom, co se skutečně děje. 

Můžeme si tedy položit otázku: v jaké realitě chci žít? Pokud se chceme udržovat ve zdraví, je nutné k polím přistupovat vědomě - ze svého středu, a např. realitu tvořenou massmedii vnímat jen jako jednu z možností. Jen pak můžeme tvořit realitu vlastní.

Náš svět je protkán sítěmi, a elektronická zařízení vytváří ELMP plné pozitivních (pro nás negativních) iontů. Moderní techologie sice přináší různé výhody, ale nesou sebou i obrovské zatížení pro naše biopole: chemie v zemědělství (pesticidy), formaldehyd, výfukové plyny, dioxin, tovární kouř, sloučeniny fosforu, elektromagnetické pole, RTG, elektrické vedení, veškeré elektrické spotřebiče a elektronická zařízení jako jsou počítače, TV, mobilní telefony, atd. - tak to je výčet největších faktorů, které zvyšují množství pozitivních iontů. Čím více elektrických přístrojů v místnosti máme, tím více v ní bude i pozitivních iontů, které pro naše zdraví nejsou vůbec prospěšné. Oslabují náš nervový, lymfatický a imunitní systém, zpomalují cirkulaci krve, poškozují zdravé buňky, zvyšují kyselost krve, a způsobují rakovinu.

Naopak negativní ionty nám pomáhají uvolňovat volné radikály, čistit krev, podporují metabolismus buněk, mají pozitivní vliv na náš trávicí a nervový systém, a v ložnici díky nim zažíváme hlubší a kvalitnější spánek. Záporně nabitých iontů by mělo v našem biopoli běžně být alespoň 800 až 1 000 v jednom kubickém centimetru vzduchu. Je však také důležitý poměr - na to, aby negativní ionty neutralizovaly pozitivní, musí jich být více. Začátkem 20. stol. byl v atmosféře poměr negativní:pozitivní 1,2:1. V posledních desetiletích prudkého vývoje elektroniky se však poměr obrátil.

Na pomoc přichází orgonity.                                                                                                               Orgon, jak ji pojmenoval vynálezce orgonové komory, Wilhelm Reich, je energie prostupující celým vesmírem. Známe ji také pod jmény Qi (či) nebo Prana. Je to vědomá energie, která disponuje svou vlastní inteligencí. Orgonity jsou nepřetržitě vysílající orgonové zářiče, které s touto energií neustále pracují. Přetváří naše biopole - mění pozitivní ionty ve vzduchu na negativní; jinými slovy: neustále do sebe natahují veškerou negativní energii - DOR (Deadly Orgone Radiation), a tu transformují na energii pozitivní - POR (Positive Orgone Energy), čímž nám umožňují plnohodnotný příjem orgonu do všech našich těl. Umožňují tak naší životní síle, aby se mohla soustředit na důležitější věci než je boj s větrnými mlýny. Bez orgonů je totiž naše životní síla denně zavalena nesmyslnými, opakujícími se, nikam nevedoucími úkony v podobě odstraňování neblahého vlivu pozitivních iontů, a její možnosti jsou vyplýtvány jen na udržení relativně dobrého vitálního stavu. Proto se často cítíme unavení. Nejhůře jsou na tom ti, kteří pracují ve městech, a ti, co pracují obklopeni počítači. 

Záměr naší bytosti tu však není jen přežívat. Náš záměr je tu plnohodnotně žít a rozvíjet své danosti. 

Orgonity mohou pomoci i s aktuálními vibracemi a transformací. Řekli jsme si, že orgon je energie, a také že nynější energie jsou rychlejší, intenzivnější, a vysoce vibrační. Bohužel člověk se - na rozdíl od kytek - neupgraduje automaticky. Je třeba se sebou vědomě pracovat, což právě orgonity usnadňují.

Každý z nás disponuje životní léčivou silou, která je většinou schopna postarat se o naše tělo sama, když jí dáme čas. Abychom si tuto schopnost udrželi, po každém vychýlení se mimo svůj střed je třeba vrátit se zpět do nulového bodu. Čili i v situaci, kdy se třeba jen rozčílíme, se už vychylujeme mimo svou osu, a je třeba se co nejrychleji vrátit zpět. Čím větší vychýlení, tím déle trvá návrat a zpracování zkušeností v nulovém bodě (většina lidí do této fáze často vůbec nedojde). Trendem naší společnosti je vzít tuto životní sílu už dětem v raném věku: buď dítě nenecháme prožít a ukázat pocity (frustrace, hněv, apod.) a potlačíme je, nebo dítě nenecháme vystonat v klidu, tak abychom dali prostor jeho životní síle, aby se o problém postarala. Přistupujeme k dítěti tak, jakoby by bylo hloupé, neschopné, a nemohoucí.. a tak vyrůstáme s tím, že jsme bezmocní a potřebujeme sílu zvenčí, která nás zachrání. Toto je ale blud. Naše životní síla je dostatečně silná, a pokud potřebuje pomoci, tak jen v podobě podpory a poskytnutí dostatku času, aby mohla zjednat nápravu. Nikoli decimací (což jsou všechna alopatika).

Když jsme zdraví, naše životní síla volně proudí a oživuje tak naše těla (hmotné i energetické). Když jsme zdraví, jsme otevření novým podnětům. Nevnímáme je jako ohrožení, nýbrž jako obohacení, i když někdy to může znamenat výzvu.                                                                                  Co to v praxi znamená? Na příklad když se potkáme s někým příjemným, s kým je nám dobře, automaticky to bereme jako obohacení.  Ale když se setkáme s někým, s kým nerezonujeme, už se dobře necítíme, a bereme to často jako promarněný čas. Když se potkáme s někým, kdo otřásá naší vírou (v cokoli), dokonce jej můžeme brát i jako ohrožení (mnozí dospělí neradi mění své názory a zajeté zvyky). 

Obecně platí, že se cítíme dobře kolem těch lidí, kteří jsou tzv. podobně naladění - čili vibrují podobně jako my, jejich vibrace jsou blízké těm naším. Člověk, který žije ve strachu a bezmoci, a tedy vibruje velmi nízko, se pravděpodobně bude cítit lépe s někým, kdo bude vnímat realitu podobně, také z pozice strachu a bezmoci, a spolu si budou notovat, podporovat se, litovat se, a utvrzovat se navzájem dál o tom, jak je situace zoufalá. Takový člověk bude vnímat někoho, kdo vibruje např. na úrovni srdeční čakry, tak že je mimo, nebo že je blázen, apod., a nemusí mu být vůbec příjemné s takovým člověkem být. Člověku s jen nepatrně vyššími vibracemi než jsou vibrace strachu a bezmoci - čili člověku který cítí vztek a nenávist - může být po nějaké době s bezmocným vystrašeným člověkem zle, může mít pocit, že ho stahuje dolů. Až člověk s opravdu vyššími vibracemi je dost silný, aby tuto nízce vibrující energii ustál. A čím více je vyhrocená Covidové situace, tím více se vyhrocuje i situace mezi lidmi. Ten, kdo vibruje na úrovni strachu, nejen že nechápe toho, kdo vibruje např. na úrovni odvahy, ale také jej chce zlynčovat, protože když máme strach a pocit, že nás něco ohrožuje, tak při první příležitosti poukážeme na možného viníka, a jako reakce přichází agrese... (stud a vina jsou ještě níže než strach, proto vystrašení lidé často říkají: "styďte se", nebo "měli by být potrestáni, zaviní šíření nákazy"). 

Media nemají za cíl diváky či čtenáře vyladit a zharmonizovat, ani neutrálně informovat, nýbrž rozladit a uvrhnout do vibrací strachu a bezmoce. Když budou lidé vibrovat dostatečně nízko, přiblíží se na úroveň vibrace patogenů. Viry a bakterie totiž mají stejné vibrace, jako člověk žijící v bezmoci a strachu. A stejně tako jako je tomu s lidmi, je tomu i s patogeny - přitahujeme si k sobě rovné či podobné.

Chápete tedy, proč je důležité vystoupit z pole medií a vědomě se sebou pracovat, abychom vibrovali co možná nejvýše? 

Úroveň vibrací, na kterou se potřebujeme přeladit, je taková, že vše budeme brát jako obohacení, že ve všem spatříme moudrost a možnost lekce. Taktéž vetšina lidí vnímá viry jako ohrožení. Ale každý střet s virem nás také může obohatit - ovšem jen za předpokladu, že k němu budeme přistupovat beze strachu, ze svého středu, ve vědomí sama sebe.                                                

Možná si říkáte, co když tedy onemocním?                                                                                                Když jsme zdraví, tak i přesto, že momentálně procházíme zatěžkávající zkouškou (např. jsme nachlazeni nebo máme Covidovou chřipku), uvědomujeme si, že nás posílí a posune dál na naší cestě. Toto vědomí je klíčové pro to, abychom neupadali do role oběti, ale zůstávali ve vědomém napojení na sebe, na všechny své možnosti. Protože pak máme i možnost se až zázračně regenerovat. Toto je princip např. dětských nemocí, kdy každá posouvá dítě dál,  jakoby si s každou nahodil nové pojistky, a tím i další okruh, čili dochází k rozšíření možností dítěte (klasická medicína se snaží dětské nemoce pod rouškou ochrany vymýtit, ale tím dětem bere možnost vývoje - proto jako reakce na očkování proti nim přichází nové dětské nemoce, jako je 5. a 6., kdy každá odpovídá jedné z dětských nemocí; a zajisté přibude i 7. a 8., atd., neboť naše tělo je moudré a svou cestu pro nahození nového okruhu možností si vždy najde..). 

Když jsme zdraví, jsme tvořiví; proto i během stavu tzv. nemoci, tedy stavu ne-moci, kdy údajně podle klasické medicíny nemáme moc, tu moc ve skutečnosti máme - máme obrovskou moc tvořivě prožít tento stav a přistoupit k němu tak, jak my individuálně potřebujeme. 

Byť se to nezdá, žijeme v nesmírně zajímavé době. Každý z nás máme možnost tvořit vlastní realitu, podle svého nastavení. Žijeme v době, kdy díky energiím proudícím sem na Zemi, se probouzí kolektivní vědomí lidstva (mimochodem to je také jeden z důvodů, proč vznikly Coronavirové hry). V uplynulých mnoha tisíci letech nebyla šance na dimenzionální posun taková, jako je dneska. Světelný jazyk promlouvá jasně a vyzývá nás k transformaci hodnot, k probuzení vědomí, k navyšování vibrací, k aktivaci zbylých vláken DNA, a znovunabytí schopností, které nám kdysi dalo 12 mateřských ras do vínku. 

Tyto energie vibrují velmi vysoko, naše těla je dosud nezažila. Strasti, které se mnoha lidem v dnešní době dějí, jsou mimojiné způsobeny tím, že tyto velmi rychlé energie nemohou volně proudit tělem. Zasekávají se o nezpracovaná traumata a zkušenosti, o kterých si dokonce můžeme i myslet, že jsme již dávno zpracovali; nebo je máme v energetických zápisech z dob minulých, aniž bychom o nich v aktuálním životě vůbec věděli, a nyní se hlásí o slovo. Není to důvod k panice, nýbrž k hlubší a vědomé práci se sebou, je to důvod k vnímání se a ctění svých pocitů a svého těla.

Abychom byli zdraví, potřebujeme své tělo léčit a zharmonizovat tak, aby bylo na tyto energie připravené, aby bylo s těmito energiemi kompatabilní. Chápete již tedy, proč pro mne nebylo možné napsat jednoduché Desatero. Aktuální situace si žádá komplexní přístup, nestačí se zaměřit jen na zdravou stravu nebo jen na cvičení.. Je třeba použít všechnu moudrost, kterou máme k dispozici.


A ta nám dále předkládá, že důležitější než kdykoli předtím, se stává spánek. Spánek nám totiž pomáhá s tím, čeho nejsme schopni v bdělém stavu. Během spánku totiž dochází k hluboké regeneraci, kdy vypínáme vědomí, a jsme v přímém napojení s vyššími léčivými energiemi. Máme také možnost návratu do nulového bodu, vyladění vibrací, a napojení se na svůj zdroj. Co víc si přát?

Shrnuto: naše vibrace jsou tedy důležité nejen proto, abychom vibrovali výš než patogeny, ale také jsou důležité proto, abychom vibrovali dostatečně vysoko k synchronizaci s aktuálními energiemi.

Je čas změn, čas možností vyléčení. I děti narozené po roce 2000 přichází čistit celé rodové linie, a proto se na ně nezlobme, když nám natáčí reflektor na ten kout naší či rodové historie, který potřebuje léčit. 

Nepromarněme tuto šaci. Jak říkají indiáni: "když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni". 


PREVENTIVNÍ DESATERO

1. Radujte se - prožívejte

Nenechte si vzít to, co je vám milé. Je jasné, že vnější okolnosti neumožňují vše, co jsme byli zvyklí dělat do března/dubna 2020. Ale přesto máme stále spoustu možností. Tato doba je sice náročná, ale když to uchopíme z opačné strany,  také nás může mnohé naučit. Radost nemusí být vždy jak z reklamy (kterou nám systém cpe v touze, abychom nabyli pocitu, že když to není přesně jako v ní, tak je něco špatně, a musíme hned sáhnout po daném produktu). Radost má formu třeba jen lehkého tetelení srdce, vnitřní pocit hřejivého štěstí, které nemá s povrchní rozjásaností nic společného (ne tedy, že by veselá a hlučná radost byla jakkoliv špatná:-)) 

Pojďme se tedy podívat, co všechno léčí a co stále můžeme dělat:

 • smích aneb "veselá mysl - půl zdraví" 

Smích ordinoval svým pacientům už kdysi dávno "otec medicíny" Hippokrates. Na něj navázali další a dnes jsou po celém světě stovky klubů smíchu. Nauka o smíchu se nazývá smíchologie a kdybyste chtěli, můžete praktikovat i jógu smíchu. 

A jak jeden z lektorů jógy smíchu pravil: "Zastavte epidemii vážnosti" - no, smích má s viry přeci jen jednu věc společnou, a to že je vysoce nakažlivý. Žijeme v době možností tvořit vlastní realitu. Můžeme se tedy rozhodnout, zda se nakazíme viry nebo smíchem:-)

Tím se v roce 1962 nakazila tisícovka obyvatelů oblasti jezera Tanganika. Většinou se naše tělo unaví hlubokým smíchem už po 20 sekundách, ale v tomto případě to trvalo téměř rok. Vše začalo tím, že se dvě spolužačky v jedné místní základní škole nemohly přestat smát, a tak byly vykázány ven ze třídy. Namísto zklidnění to od nich postupně 'chytla' celá škola, a šířilo se to dál jako lavina. Během půl roku muselo být uzavřeno 14 místních škol. Bohužel pozadí této epidemie už nebylo tak směšné, protože bylo později zjištěno, že šlo o hromadnou psychogenní nemoc vyvolanou stresem  z bídných podmínek tamního života..

Smích - utržené ledviny: v pubertě, kdy játra jedou na plné obrátky a ledviny už nestíhají, se smích často překlápí v nekontrolovatelné nekonečné bujarí. Není se čemu divit, ledviny i játra  jsou pod tlakem, a tak upouští páru - nemějme jim to za zlé:-)

Smích prohlubuje dech, dech okysličuje celé tělo. Dech... kyslík... život... 

Smích jako prevence před chřipkou: smích navyšuje naše vibrace, proto už jen tím, že se od plic smějeme, vibrujeme výš než viry a bakterie, a jsme tedy vůči nim imunní. Z fyzického hlediska v nás vyvolává napětí, které stimuluje srdce, a tím posiluje naší imunitu.

Smích jako prevence před Alzheimerem, stařeckou demencí a schizofrenií: smích spouští v našem těle procesy, během kterých se vyplavují do těla endorfiny, tzv. hormony štěstí - serotonin, oxytocin a také protein BDNF, který je přirozeně produkován v mozku a jehož nedostatek je spojován např. s Alzheimerovou chorobou, stařeckou demencí, a schizofrenií. Navíc tyto hormony blokují bolest, čili při jakémkoli zranění by měl být smích terapií číslo 1.

Smích aktivuje plíce, bránici, a posiluje svaly - můžete si vybrat: 20 sekund smíchu nebo 10 minut intenzivního cvičení:-); zvyšuje tep a průtok cév, čímž přispívá k lepšímu prokrvení organizmu (včetně mozku); pomáhá diabetikům snížit HDL (špatný cholesterol).

Smích jako expektorans: už jste se někdy smáli tak, že se vám spustilo vykašlávání hlenů z průdušek? Většina sirupů zabírá na odkašlávání až po několika dnech, smích to zvládne během půl hodiny:-)

Češi jsou údajně nejvtipnější národ na světě, což potvrzuje i Britský komik Michael Palin; a to je od člena legendární komediální skupiny Monty Python opravdu pocta! Říká: "Myslím, že Češi jsou na špici, mají pocit, že si ze všeho můžou dělat legraci. Což mají společné s Brity. Některé národy mají hranice humoru, za které nejdou. Ale v Británii žádné nejsou a z nějakého důvodu nejsou ani v České republice."


 • obětí 

a jsme zpátky u vibrací-) 

Víte, že jedním obětím zvyšujeme naše vibrace o několik stupňů výš? Jak jsme si řekli: viry, bakterie, a patogeny vůbec mají velmi nízké vibrace, a proto jsou pro ně živnou půdou nejvíce lidé, kteří žijí ve strachu a bezmoci, čímž také vibrují nízko; naopak člověk vibrující úroveň srdeční čakry je pro ně již nedosažitelný; obejměte své děti (jen pozor na alergické reakce u pubertálních jedinců:-)), partnery, rodiče; projevujte si navzájem city, a sledujte, jak "jen" to stačí, aby se vám život změnil.. 

 • sdílení

 - je základem, a přestože se poslední roky skloňuje ve všech pádech, jeho význam se vytrácí. Připomíná mi aktinoid s určitým poločasem rozpadu - za pár let se probudíme, a zjistíme, že slovo "sdílet" má jiný význam: postovat na sociální síti příspěvěk, pod který nám přátelé i lidé,  které vůbec neznáme, dávají liky. Tím náš sociální kredit stoupá, jsme v kurzu a dostáváme sociální kredity (o tomto sociálním projektu ale jindy). Ale je to past, kterou si málokdo uvědomuje. Virtuální svět je jako naše stínové divadlo, jenže bere si velkou daň a přijde den,  kdy stín nakonec pohltí předlohu (vše, co se aktuálně děje, k tomuto směřuje).

Virutální sdílení s opravdovým sdílením nemá nic společného. Stokrát lepší sdílení beze slov za úplné přítomnosti druhého člověka, než verbální na sociální síti... Mnohdy stačí pouhé zpřítomněni, a nechat vše volně plynout.. Když jsme s někým v jeho přítomnosti, nasytí nás to, a my pak po nějakou dobu necítíme potřebu dalšího sdílení, neb jsme dosyceni opravdovou spoluúčastí jiné bytosti v našem životě. U sociálních sítí je tomu naopak, čím více nám lidé komentují příspěvky a reagují, tím více po tom toužíme. U sociálních sítí dochází k závislosti (nejen na telefonu ale i na zpětné vazbě od dalších uživatelů). 

Jestli potřebujete ve vaší rodině sdílení podpořit, zkuste přijít na něco, co by vás všechny spojovalo -  třeba je to procházka, společné tvoření, nebo máte oblíbenou hru, či se rádi díváte na filmy. V zimě můžete např. v obýváku každý číst svou knihu, čímž sdílíte stejný prostor a navozuje se pocit pospolitosti.. v teplých měsících se nabízí výlety; kdo má zahradu, může hrát různé hry, grilovat, nebo i stanovat (ocení obzvláště menší děti), a pro opravdové dobrodruhy se nabízí výlet karavanem. 

Nezáleží na tom, nakolik bude sdílení promyšlené, důležité je to, aby bylo ducha-plné, aby naše děti (i partneři samozřejmě) vnímaly, že tu pro ně jsme. I když to tak (obzvlášť u puberťáků) nemusí vypadat, prahnou po kontaktu. On-line výuka je vysává, virtuální kontakty nedosycují - takže denně svou energii odevzdávají někam pryč do virtuálního světa, ale ničeho se jim za to nedostává. Tak je v tom nenechávejme.

Sdílejme i s babičkou a dědečkem. Pro ně se stávají smyslem života hlavně vnoučkové. Tato doba je pod rouškou ochrany jejich zdraví staví do izolace. Media manipulují s vědomím lidí, apelují na naši zodpovědnost a ohleduplnost, a přitom je to úplně naopak. Jejich častý kontakt s čistou dětskou energií, která je bezmezně miluje a dává najevo lásku objímáním a pozorností, je právě to, co potřebují, aby jejich vibrace zůstávaly vysoké, a tím byli vůči virům imunní. Stali jsme se součástí ohavného podvodu, jehož důsledky poneseme ještě hodně dlouho. 

A proto jen shrnu: máme vždy možnost volby, každý sám za sebe. Můžeme se rozhodovat z pozice lásky, anebo z pozice strachu. Takže jestli je otázkou, zda navštívit prarodiče (samozřejmě ne ve chvíli, kdy se sami cítíme nemocní), tak máme 2 možnosti: 1. řídit se strachem z nákazy, strachem ze smrti, strachem z (dosaďte libovolně - možností čeho se v životě bát je mnoho) - pak ale vězme, že vibrujeme na úrovni patogenů a tím je přitahujeme... strach vždy bezpečně zhmotní právě to, čeho se tak moc bojíme. Svými nízkými vibracemi pak stahujeme i prarodiče, nebo je v takovém nastavení minimálně podporujeme, čímž jim nepřinášíme nic dobrého - jen možná uměle implantovaný dobrý pocit z toho, že jsme poslušnými ohleduplnými občany. Nebo se řiďme láskou, vložme do své návštěvy záměr lásky a bezpečí - pak vibrujeme na úrovni srdce, čímž zvyšujeme i vibrace prarodičů, a tím je léčíme. • les 

je prostor, který léčí; napojujeme se na energie stromů, mechů, hub, všeho, co nás přesahuje  svými cykly a moudrostí; rostliny se automaticky up-gradují a vstřebávají do sebe aktuální léčivé energie; když jsme v poli lesa a vnímáme jej s úctou, pokorou, každý les se nám stává posvátným hájem. Když bychom se na prospěšnost lesa chtěli podívat optikou fyziky, tak zjistíme, že záporných iontů jakožto nositelů ozdravných efektů bývá v lese mezi 1000-2000 cm3. Když je v lese i rychleji tekoucí potok nebo vodopád, tak dokonce 3000-5000 cm3. Na rozhraní mezi živly (moře x vzduch, ale i ve vyšších horách), vzniká tzv. ormus. Tam je vzduch negativními ionty nabitý nejvíce.  • chůze 

po půl hodině chůze se vyrovnávají obě hemisféry a mozek se přirozeně přelaďuje do alfa stavu, čili meditativního stavu, kdy je tělo schopné regenerace; nemusíte k tomu složitě meditovat, stačí jen jít... :-)


 • zpěv

 ti, co rádi zpívají, ví moc dobře, jak moc je uvolňující;  podporuje dýchání, okysličování mozku, a hlavně - když nás baví, sytíme duši a ducha, a pak má smysl tady žít:-) 


 • tanec 

to samé platí pro tanec; můžete namítnout, že tančit neumíte, ale stejně tak jako u zpěvu platí i tady, že každý to umí; jen to věčné poměřování, které nám společnost nutí, nás často - ještě ve fázi, kdy se teprve objevujeme - zastaví. Během intuitivních tanců, které vedu, vnímám, jak i ženy, které tančit "neuměly", objevují svou vnitřní tanečnici, a rozkvétají.. všichni v sobě nosíme vnitřního tanečníka nebo tanečnici:-) 

 • malování 

a do třetice to ve všem platí i tady:-)


 • cokoli co děláte srdcem 

s láskou, pro sebe, jen tak pro radost, v plynutí, napojeni na sebe, na svůj zdroj - a pak to může být cokoli: kutilství, vaření, práce na zahradě, dokonce i úklid:-)2. Homeopatie

Bylo by asi divné, kdybych nepoukázala na její klíčovou roli:-) Homeopatická léčba nemusí být vždy léčbou v tom pojetí, ve kterém jsme zvyklí o léčbě uvažovat. 

Homeopatie je schopna:

 • nás vyladit
 • zharmonizovat
 • pomoci nám vrátit se zpět do svého středu po té, co jsme propluli rozbouřeným mořem
 • anebo nás na rozbouřeném moři ukotvit tak, abychom se nepotopili - což je aktuální v této době

Mnozí uvažují o homeopatii až ve chvíli, kdy je jim špatně, nebo se s něčím potýkají již dlouhou dobu. Ale ideální je nastavit se tak, abychom rozpoznali vychýlení se ze svého středu již v prvopočátku a vrátili se tak zpět co nejdříve. A pokud nám to nejde svépomocí, je čas na homeopatii. 

Tím, že homeopatie jakožto bioenergetická medicína pracuje s univerzálními léčivými energiemi a přirozeně na ně navazuje, i v současnosti nabízí přeladění se na aktuální vibrace, čímž zprostředkovává možnost hladkého přechodu do 5D. 

Co dělat, když už se cítíte vyosení nebo přímo nemocní, zjistíte v následujícím díle: Léčba akutních chřipkových stavů.

Homeopatická prevence: jako taková neexistuje. Homeopatie léčí stav člověka lékem ze substance, která v ředěné podobě vyvolává stav podobný. Mnozí homeopaté navrhují v této napjaté době preventivní podávání některých léků, jeden z nich je Arsenicum album - a to jen proto, že by mohl člověk začít cítit strach o život, o práci, atd. (což tento lék skutečně pomáhá léčit). Ale dokud v tomto stavu nejste, tento lék se bude míjet účinkem, protože nebudete spolu frekvenčně sladění. Ale ve chvíli, kdy strachy pociťujete, čili vibrujete v těchto frekvencích strachu, a k tomu máte pálivé bolesti např. očí, v krku, na průduškách, v krku vyschlo, a je vám zima, pak je právě tato informace z Arsenica-alb na místě. V případě, že se necítíte dobře, je dobré obrátit se telefonicky na homeopata, který obrazy léků zná, a podle situace dobře zvolí nejen lék ale i potenci.

Pokud bychom z homeopatických léků chtěli přeci jen vybrat alespoň jeden pro účely preventivního podání, bylo by to Oscillococcinum. Je výborné na stavy únavy, kdy je třeba podpořit játra. Je to lék z kachních jater a srdce pyžmovky veliké (Anas Barbariae), které obsahují obrovské množství aminokyselin a enzymů zvyšujících potenciál obranných mechanizmů organizmu. Zajímavé je, že vznikl právě v období pandemie Španělské chřipky. Oscillococcinum je na místě ve chvíli, kdy se cítíme unavení, víme, že potřebujeme více spát (ale často nespíme, že?:-)), ale ještě necítíme počáteční stav virozy. V tuto chvíli se totiž viry ještě neusadily na stěnách buněk, a Oscillococcinum v tomto procesu pomáhá. Taktéž pomáhá našim obranným buňkám rozkládat odumřelé buňky a imunokomplexy (složky obsahující antigen a protilátku, které se tvoří během imunitního procesu v průběhu léčení zánětu). Během jara jej předepisuji nejvíce, ještě více než na podzim, protože se tělo probouzí ze zimního spánku, a často mu prostě nejde nastartovat. Jsme pak unavení, jedeme na dluh a to v jarním období znamená jen krůček od virózy.. Pokud budete chtít zkusit brát Oscillococcinum sami bez profesionálního dohledu, můžete jej brát:   2x denně po dobu 1 týdne, a pak stačí už jen 1x denně další týden dva. Déle bych nedoporučovala. Berte si vždy jen pár kuliček - ne celou tu ampulku; těch pár kuliček si dejte pod jazyk, nechte rozpustit. Léky si berte s minimálně 15 minutovým rozestupem od jídla a pití. Pokud byste si před nebo po lécích chtěli dát kafe nebo černý čaj, raději počkejte minimálně hodinu (jsou hodně aromatické). Když si léky budete kupovat (a to platí pro všechny homeopatické léky a koloidy, poproste lékárnici, aby je neprojížděla pod scannerem, zbytečně je znehodnocuje). Léky uchovávejte mimo dosah silného záření (např. u mikrovlnky, mobilu, apod.). Pokud byste se během této doby i přesto začali cítit nemocní, měli byste se obrátit na vašeho homeopata. 

Je třeba si uvědomit, že homeopatie je velmi efektivní metoda léčby, a léky mohou v příliš vysokých dávkách (tj. buď příliš častým opakováním nebo příliš vysokými potencemi zopakovanými vícekrát než je nutné) způsobit vedlejší účinky, které sice nakonec odezní, ale mohou být velmi nepříjemné.. Obecně tedy platí, že pár dávek homeopatického léku v nízké potenci sice neuškodí, ale je vždy lepší konzultovat užívání s homeopatem.
3. Tachyony jako možnost transformace naší DNA?Podle mne jsou odpovědí na potíže s vyrovnáváním našeho pole a vysoko vibračních energií, které jsem zmínila dříve. Tachyony jsou všudypřítomné částice pohybující se rychlostí větší než světlo. Samotné částice nedisponují žádnou frekvencí a nelze je nazvat ani čistě "energií" v pravém slova smyslu. Tachyonová energie nebo-li energie nulového bodu, je přítomna v celém vesmíru, nemá žádnou formu, je rychlejší než světlo a obsahuje dokonalý potenciál všeho. Energie nulového bodu se dá popsat jako oceán. V tom případě je Tachyon kapka v oceánu.

Základní vlastností Tachyonu je totiž interakce s formami, které se pohybují pomaleji než rychlost světla - čili většina forem tady na Zemi. Při střetu částic Tachyonu s pomalejší frekvencí, jakou je např. naše tělo, působí jako katalyzátor. Výsledkem interakce s Tachyony je čerpání potřebné energie k uvedení do vyšší formy rovnováhy jak na fyzické tak i duchovní úrovni. Tachyony urychlují procesy uzdravování, duchovního postupu, posilují naše záměry (měli bychom být velmi. opatrní, na co myslíme,  co si přejeme, co vysíláme, když s nimi pracujeme, nebo když je máme na sobě). Používám je na spaní, dobíjení baterek (ledvin:-)), při transformační terapii, terapeutických ladičkách, a v mnohých dalších situací. Jsem za tuto energii nesmírně vesmírně vděčná:-)


Channeling - Kryon prostřednictvím Lee Carolla o Tachyonech:

Otázka: Drahý Kryone, co si myslíš o energii tachyonů? Mají tachyony nějaký význam pro vědu, medicínu budoucnosti a způsoby meditace?

Odpověď: Ano, pro to všechno a ještě mnoho dalších. Energie Tachyonů nemůže být "zabalená" (spíše asi myšleno "uzavřená") v nějaké krabici a oddělená od ostatních interdimenzionálních energií; a přesto je "jaksi" speciální. Můžete ji nazývat "vesmírnou energií podpory. Je jakousi latentní energií "naděje". Je tady stále a může být uložená umístěná do různých objektů. Můžete ji vnímat jako svého přítele, který vám chce pomoci, když to potřebujete. Když pozorujete energii nějakého křišťálu nebo jiného drahého kamene, seznáte, že všechny mají určitou specifickou a výraznou energii, použitelnou pro různé účely.

Tachyony jsou částí výjimečných energií, "velké polévky energií", které se vám samy od sebe přizpůsobují, aby umožnily vytvoření rovnováhy. Úkolem Tachyonů je zlepšit váš život a umožnit dalším energiím, aby odvedly svou práci. Takže je to energie velice klidná, která vstupuje do rezonance s vámi a která ví, jak vám pomoci v té které situaci.

Ti, kteří našli způsoby, jak umístit Tachyony do skla a dalších materiálů, vám tak poskytují možnost, abyste je měli vždy k dispozici tímto zvláštním způsobem. Tohle povede k jejich postupné integraci v různých oblastech vědy a medicíny, neboť pokud poznáte, že úkolem Tachyonů je "připravit terén", tak začnete chápat, že je lze použít v naprosto všech odvětvích a oblastech.

Uvědomte si, že všichni jste částí pole drobných částic hmoty. Ve vaší realitě se to tak nejeví, protože se cítíte samostatní a izolovaní. Ale opravdu jste propojení. A přistoupení k tomuto poznání dá energiím podobným Tachyonům místo pro existenci a uvědomění, kdo jste.

- - - - - 

 "Světlo, které vyzařuje energie tachyonů, je revolucí v přijímání energií z vesmíru. Díky hlubokým transformačním účinkům tato energie pomáhá propojovat viditelné s neviditelným, jemnohmotné s hrubohmotným, dokáže propojit nesmiřitelné a usmířit hlubiny vášní a emocí. Strachy a bloky, které nám bránily v posunu a ve vývoji, energie tachyonů rozpouští.

S láskou, něžně, ale jasně, pevně. Lidé procházející změnou vědomí vnímají účinky energie velmi silně. Energie tachyonů léčí, uzdravuje, harmonizuje, přenastavuje naše systémy, ukotvuje v srdci, středu, šíří světlo, prosvětluje naše bytí, provází hlubinami nás samých, stabilizuje, usměrňuje, rozpouští strachy, omezení, pouta, miluje...

( Zdroj: https://kryon.webnode.cz/news/tachyony/ )


4. Houbové betaglukany nebo medicinální houby - zejména vhodné jsou:   

 • Reishi
 • Cordyceps
 • Čaga
 • Hericium  
 • Shiitake
 • Hlíva ústřičná 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Betaglukany mají silné imunomodulační účinky, čili laicky řečeno: stimulují naši imunitu, a ponoukají jí, aby fungovala co nejlépe. Každá houba takto stimuluje různá centra v našem těle, a specializuje se na konkrétní orgánový systém. Některé houby i na několik. V nynější době by to tedy měly být ty houby, které se specializují na dýchací ústrojí, srdce, mozek, CNS.
  Ale musím říct, že shledávám všechny houby na pokraji zázraku a není dne, kdy by mne jejich účinky neuchvátily. Často je doporučuji pacientům s rakovinou, a spolu s homeopatickou léčbou tvoří opravdu silnou zásahovou jednotku:-)
  Osobní zkušenost: medicinální houby užívám již dlouhou dobu a ráda s nimi i pracuji. A protože by se mé dny neobešly bez kávy a čaje, oblíbila jsem si i směsy kávy a hub, a čaje a hub. Zde uvádím pár odkazů, kde takové vychytávky nabízí. Odkazy uvádím s čistým srdcem, neb všichni tito lidé pro své poslání dýchají, jsou do něj zapáleni, a rozumí mu. Všechny je pojí láska k medicinálním houbám, bylinám, a úcta k přírodě... 
  www.superionherbs.cz - mají - jak jinak - super kvalitní houbové přípravky; na tomto webu také najdete velmi povedené popisy jtl. léčivých hub, což je skvělé, obzvlášť když někteří prodejci tyto popisy kvůli legislativě EU z webů stahují. To víte, tisíce let ověřené houby nejsou prý podle komise EU dostatečně ověřené..(ponechám raději bez komentáře...). Mám dlouhodobé a velmi četné zkušenosti s několika houbovými divy, které zde nabízí. Pokud budete chtít, napište mi mail, pošlu vám ráda odkaz..:-)
  https://www.pokladyfinska.cz - zde můžete pořídit jak matchagu, tak kávu s čagou; obě záležitosti jsou naprosto skvělé; matchagu mám ráda zejména v létě, pěkně vychlazenou..  
  https://www.blendea.cz/produkt/supercoffee/ - zde můžete pořídit tzv. super kafe, které obsahuje hned několik hub, čekanku a skořici k tomu, což z něj dělá lahodný nápoj. Mnozí z mého okolí, kterým jsem tuto kávu doporučila, na ní nedají dopustit. Krom toho, že její efekt není jako u klasické kávy (čili rychle nahoru a zase honem pádem dolů), ale setrvá po dobu několika hodin - pozor, nepít na noc:-) - splňuje ještě jedno kritérium, a to že není dráždivé, což oceňují hlavně žlučníkáři. 

5. Astaxanthin

Betaglukany nalezneme i v mořských řasách. Mořské řasy, obzláště Haematococcus Pluvialis, obsahují ale také karotenoid Astaxanthin, který patří do stejné skupiny jako karoten obsaženu v mrkvi, nebo lykopen nacházející se v rajčatech. Zvyšte tedy příjem Astaxanthinu - nachází se v růžově nebo červeně zabarvených rybách nebo mořských plodech (např. rak, humr, krevety, losos, pstruh, korýši, plankton, řasy), a také ho najdeme v peří plameňáků (to raději nejezte:-)). 

Naštěstí se z řas Astaxanthin velmi šetrným způsobem extrahuje a dá se tedy užívat jako potravinový doplněk. Denní dávka Astaxanthinu by měla být kolem 10mg. 

Právě hnědé řasy tvoří tento červený antioxidant při vystavení slunečnímu UV záření jako obranu mířenou na neutralizaci volných radikálů, což jim pomáhá přežít kruté podmínky. Tyto řasy jsou bohaté i na jiné karotenoidy, jako jsou např. Fukoxanthin, Beta-karoten, a Violaxanthin.                                                                                                                  

Zasloužené prvenství: na rozdíl od běžně profláklých antioxidantů, jako jsou vitamin C, E, Beta-karoten, Zeaxanthin, ad., které se mohou za určitých podmínek změnit v pro-oxidanty,  Astaxanthin je držák, ten se nemění. V praxi to znamená, že Vit. C je rozpustný jen ve vodě, Beta-karoten či vitamin E jsou rozpustné pouze v tucích, a molekuly Astaxanthinu se rozpouštějí v obou, a pronikají tak celou ochrannou lipidovou dvojvrstvou buňky, čímž ji účinně chrání před volnými radikály. Volné radikály se v těle člověka tvoří od chvíle, kdy začne stárnout, obzvlášť se tvoří během stresových obdobích či během infekcí, a napomáhají nežádoucím procesům oxidace buněk. Astaxanthin má výhodu, že jako jediný z antioxidantů může proniknout hematoencefalickou bariérou mozku, čímž má možnost pozitivně působit přímo na CNS (naše centrála pro nervovou soustavu), a tak ho chránit před mnoha degenerativními procesy - v dnešní době spuštěné 5G sítě je záhodno vypíchnout ochranu mozku před ischémií (nedostatečným prokrvením/okysličením, ke kterému může vlivem 5G sítě lehce dojít), ale také k takovým procesům dochází během stáří, čili Astaxanthin by měli pravidelně přijímat starší lidé, aby oddálili nástup Alzheimerovy choroby. Astaxanthin také zlepšuje paměť, a tak má své pevné místo i v prevenci proti stařecké demenci. Pro ostatní to v kombinaci s medicinálními houbami znamená velmi silnou podporu pro mozek.

                                                                                                                                                            
 Shrnuto v číslech:      

 • Astaxanthin není žádné Béčko, představte si, že neutralizuje až 19! volných radikálů najednou (ostatní si troufnou maximálně na 1). 
 • Svými schopnostmi je předurčen k tomu, že je až 6000x silnější (efektivnější) než vitamin C a 500x silnější než vitamin E. Jako jediný antioxidant totiž úplně likviduje volné radikály, protože jejich volný elektron nepřenáší dál. Další jeho 'super power' spočívá v tom, že dokáže takto zasáhnout na obou stranách lipoproteinové membrány. 
 • Je 800x silnější než koenzym Q10                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                      
 9 divů Astaxanthinu - shrnutí:           

 • posiluje imunitu     
 • má protizánětlivé účinky (snižuje CRP) - snižuje tvorbu sloučenin, které způsobují záněty kdekoli v těle; pomáhá revmatologické artritidě; pomáhá proti/při cukrovce; chronické záněty často stojí za závažnějšími nemocemi jako rakovina, onemocnění srdce, onemocnění střev, atd. Tím, že eliminuje zánětlivé procesy v těle, podporuje celkový stav zdraví
 • udržuje kardiovaskulární systém zdravý tím, že zmírňuje oxidaci LDL
 • ochraňuje mozek - CNS, a navyšuje paměť
 • chrání před stařeckými nemocemi: Alzheimer, stařecká demence, atd. 
 • ochraňuje oči před poškozením způsobeným světlem; zlepšuje zrak
 • má blahodárný vliv na pokožku: redukuje vrásky, zvyšuje elasticitu pokožky, redukuje stařecké skvrnky a zjemňuje strukturu pleti. Stejně jako umí zasáhnout na obou stranách lipoproteinové membrány, dokáže i tady dělat divy - buď je schopen její hydrataci zvýšit, nebo naopak produkci kožního mazu snižovat (léčba akné)                  
 • ochraňuje pokožku před škodlivým UV zářením, brání předčasnému stárnutí pokožky
 • napomáhá spalování tuků tím, že zvyšuje podíl energie získané z tuků a prodlužuje dobu výdrže při sportu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Zajímavosti k živočichům, kteří mají k dispozici dostatek Astaxanthinu:      

 • ke krevetám: jsou dlouhověké; na Zemi žijí už 200 mil let, a jedinci se dožívají přes 100 let! (Viva Astaxanthin!)                              
 • k lososům: říká se, že právě díky Astaxanthinu mají lososi dost sil na to, aby pluli proti proudu řeky, jen aby se dostali zpět do míst, kde se narodili..   
 • k planktonu: hydroplankton pokrývá více než 75% povrchu země; nemá vlastní pohyb, takže se pohybuje na základě teploty, světla, eletřiny, chemických vlivů (jako např. složení vody), pohybu země, gravitace; reaguje citlivě na všechny vlivy, i ty nejjemnější odchylky a změny v ELMP či postavení hvězd; je to jeden z největších producentů kyslíku na zemi, ovlivňuje naši atmosféru; je to inteligentní bytost - když na něj dopadá příliš ultrafialového záření, spustí chemickou reakci, která nad ním vytvoří mrak - sunblock (obranná reakce Astaxanthinu); je naší prazákladní výživou; pomáhá při produkci argenta astra; transformuje plasty - mění je v prvočinitele, je nejsilnějším čističem oceánů; mořská plazma v našem těle spouští náš IS; obsahuje 46-130mg Astaxanthinu na 1kg, a olej z planktonu jej obsahuje dokonce až 727mg. Z phytoplanktonu jsou poslední desítky let vyráběny doplňky stravy. Díky mikrořase Tetraselmis chuii obsahuje jeden z nejúžasnějších enzymů, které chrání před procesem oxidace. 


Zajímavost: např. plameňáci v oblasti chráněné přírodní rezervace Doňana letí téměř 250km, jen aby nasbírali krmení pro své mladé - právě kvůli phytoplanktonu. Dary, které nám phytoplankton nabízí, můžeme využít i my v podobě doplňků, které jej obsahují. Zpomalení stárnutí díky okysličení celého organizmu opět hraničí se zázrakem! 6. Koloidy

Pojem koloidy pochází z řeckého slova pro klíh (řecky kolla). Je to směs, která má v chemii své místo, nepovažuje se ani za homogenní, ani za heterogenní, ale je zkrátka koloidní. Nás na tom nejvíce zajímá to, že jedna látka (v našem případě zájmu kov - stříbro, zlato, platina, měď) je rovnoměrně rozptýlená v látce druhé, a její dispergované částice jsou menší či srovnatelné s vlnovou délkou viditelného světla (450-780 nm; 1 nm = 10-9 m) a jejich velikost se většinou udává od 1 do 1000 nm. Koloidní kovy jsou tvořeny agregátem atomů, kdy poloměr jednoho atomu leží mezi 0.1-0.2 nm. Znamená to, že koloidní částice jsou natolik malé, aby pronikly i do buněk virů, čímž je ničí. 

Momentálně by se náš zájem měl hlavně upínat směrem ke koloidnímu stříbru (ne že by další koloidy nebyly méně zázračné), protože koloidní stříbro je úžasné přírodní antiseptikum, antibiotikum, je to prostě zabiják všech patogenů, a je mu jedno, zda jde o viry, bakterie, parazity, či plísně. Jeho nejmenší atomové poloměry dosahují 0,16 nm, což je více než 180 krát méně, než kolik měří nejmenší vir. Koloidní Ag tak dokáže zabít až 650 různých patogenů! Na rozdíl od antibiotik si na koloidní stříbro nemohou vyvinout rezistenci, neb působí přímo v buňkách mikroorganizmů -  ničí enzymy, které jsou zodpovědné za zásobování kyslíkem. Dýchací řetězec mikroorganizmů je tím přerušen, a do několika minut odumírají. 

2 fáze účinku koloidního stříbra:                                                                                                                     1. akutní likvidace patogenů, které způsobují akutní stav.     

                                                                                    2. po té, co koloidní stříbro váš organizmus vyčistí, působí preventivně, udržuje váš organizmus v detoxikovaném stavu, imunita funguje lépe.

Více o konkrétních účincích  jtl. koloidů najdete v sekci Léčba - Koloidy:-)

Osobní zkušenosti: mohu doporučit všechny koloidy - již po několika dnech (někdy i hodinách) je jejich účinek zřetelný. V této době však nejvíce doporučuji koloidní stříbro 2x denně kloktat + užívat vniřně. Můžete aplikovat i na nosní sliznice formou spraye.
                                                                               Když byste se měli zájem dozvědět více nebo byste měli konkrétní dotazy, napište mi email, ráda vám zodpovím veškeré otázky, případně pošlu podrobnější informace ke skladování, užívání, atd..
7.  Frekvence

"Pokud chcete najít tajemství vesmíru, berte v potaz vše, co se týká energie, frekvence a vibrace."  Nikola Tesla

Jak jsem již zmínila, každá bytost má své vlastní přirozené ladění, čili vib-RA-ce nebo-li frekvenci (známou jako PRF - základní rezonanční kmitočet). Energetické vibrace tvoří celý vesmír...

Naše frekvence se mění podle našeho fyzického a duševního stavu - když máme svou přirozenou frekvenci, jsme schopni maximálně využít veškeré léčivé frekvence kolem nás, případně vyfiltrovat ty škodlivé, čili jsme zd-RA-ví, v souladu se sebou, jsme napojeni na svůj vnitřní kanál, ze kterého čerpáme sílu a máme moc (možnost) tvořit svou realitu, a prožívat to, co právě potřebujeme. Nebo jsme rozladění, nejsme v synchronu se sebou, a nemáme svou přirozenou frekvenci. A pak záleží na tom, jak dlouho to trvá, neb při dlouhodobém vyosení upadáme do stavu ne-moci, protože nejsme ve spojení se svým zdrojem, a upadá také naše možnost přirozené interakce s okolními frekvencemi...

Nejen tělo jako celek, ale i každý orgán, každá buňka v těle, mají svou vlastní frekvenci. Tento poznatek nám umožňuje zaznamenat, když se frekvence buněk změní z přirozené na nepřirozenou (např. rakovinné buňky).  

Léčba pomocí frekvencí je tedy založena na tom, že známe-li rezonanční frekvenci zdravého orgánu, můžeme na ten nemocný působit tak, abychom jej přeladili, a tím uzdravili. 

Jednou z možností, jak se poměrně rychle zharmonizovat, je použití terapie zvukem a jeho vibrací. Je jich mnoho, a tak uvedu jen pár zajímavých příkladů.

Solfeggio frekvence

Můžeme pokračovat dalším citátem od N. Tesly: " kdybyste jenom znali úžasnost čísel 3, 6, 9, měli  byste v rukou klíč k vesmíru". A právě tuto matematickou dokonalost tzv. Zlatého řezu v sobě obsahují Solfeggio frekvence, které objevil Dr. Joseph Puleo za pomoci starověké Pythágorejské metody redukce čísel veršů na celé jednotky. Známe 9 Solfeggio frekvencí, z toho 6 základních posvátných frekvencí je vzájemně propojeno tak, že vyjadřují matematickou posloupnost 9-6-3-9-6-3... a pak 3 ztracené posvátné frekvence, které doplnil Dr. Horowitz.

Solfeggio frekvence jsou prastaré posvátné tóny, které hojně používali Gregoriánští mniši ve svých zpěvech a meditacích, ale první zmínky o nich sahají až do starověku. Zajímavé je, že přestože bylo známo kolem 150 Gregoriánských chorálů, které tyto frekvence obsahovaly, v polovině 11. století téměř všechny záhadně zmizely. Jednou z mála dochovaných je Gregoriánský chorál z 8 stol. napsaný k uctění Sv. Jana Křtitele, v latině Ut Queant Laxis

Terapeutické ladičky vydávají zvukové vibrace, které jsou schopny prostoupit hmotu, tkáně, buňky, molekuly, a měnit jejich struktury, čímž je léčí. 

Terapeutické ladičky naladěné na Solfeggio frekvence nás ladí na posvátné rytmy Země a Vesmíru. Pomohou nastolit vnitřní klid a harmonii, navozují hluboké léčení na úrovni naší samotné podstaty. Jejich působení je transcendentální, přesahuje rytmy člověka, dává nám hluboký pocit propojení s vyššími kosmickými principy a energiemi. Zážitek z nich je až mystický a těžko se popisuje.. 

Jednotlivé Solfeggio frekvence odpovídají 5 živlům: země, voda, oheň, vzduch, éter, a poslední odpovídá čistému světlu. Ke každé by se dala přiradit jedna čakra - každá tak léčí specifické potíže a po harmonizaci umožňuje transformaci v určité oblasti našeho života.

Tyto léčivé vibrace můžete zažívat i doma, na youtube exituje mnoho skladeb, např. již zmíněná Ôda svatému Janu Křtiteli, zde má oblíbená verze:

https://www.youtube.com/watch?v=fVgWbLUkgY4 


Rifeho frekvence

Nejprve mi dovolte představit vám Royala Raymonda Rifeho - génia, jehož mysl byla všestranně nadaná. Měl takovou kapacitu, že sám zvládnul fungovat v mnoha vědeckých disciplínách najednou, byl schopen syntézy a kreativního přístupu. Pracoval intuitivně, bezpochyby měl otevřené spojení "na vesmírný internet", a chodily mu nápady, které uplatňoval, zkoumal, rozvíjel, a tak vznikala nová technologie, kterou nejprve Rife vynalezl a potom i sám zkonstruoval. V roce 1920 dokončil stavbu prvního virového mikroskopu na světě. V roce 1933 zdokonalil tuto technologii a postavil neuvěřitelně komplexní univerzální mikroskop, který měl téměř 6000 součásti a byl schopný zvětšit na 60 000 násobek normální velikost. S tímto unikátním mikroskopem se Rife stal prvním člověkem na světě, který viděl živé viry a po dlouhou dobu bylo jeho zařízení jediné, které něco podobného mohlo ukázat. Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují. Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich "maskovací" obal na membránách, který mate náš imunitní systém. Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení. Rife ozařoval patogenní mikroorganismy modulovanou radiovou frekvencí produkovanou RF plazmovým zářičem.

Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhli v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé posán zcela nový jev - tzv. pleomorfismus ("přeměna" patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen...)

Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni.

Detailnější životopis tohoto výjimečného člověka naleznete zde:                             https://www.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/royal-raymond-rife

Využijme s vděčností jeho objevu a poslouchejme třeba i denně frekvence,  které případné Corona viry v našem těle a domácnosti zcela zlikvidují. Frekvencí je více, zde je odkaz na jednu z nich:

https://www.youtube.com/watch?v=XwYxlPr7Kts - aktuální frekvence na SARS-CoV2

webová stránka věnována této fascinující metodě léčby a kompletní seznam nemocí + možnost poslechu frekvencí zde.

https://www.rifetherapies.com/rife-frequencies

8. Grounding či earthing, aneb uzemňování

Z fyziky víme, že kolem Země je elektrické, magnetické a gravitační pole.  Nás v kontextu 'uzemňování' bude zajímat hlavně elektro-magnetické. Je zajímavé, že Země každých 26 sekund pulzuje. Vědci tomu dosud nerozumí. Je to jakýsi volný nádech zajišťující plynutí a harmonii. Dále z fyziky vímě,  že elektrická zařízení by měla být uzemněna. Je však zvláštní, že naše společnost zapomněla na to, že lidé jsou také elektrické bytosti. Naše tělo, všechny naše orgány, mají svůj vlastní elektrický náboj. Člověk je elektricky vodivý, na povrchu těla proudí jemný elektrický proud (a to je mimochodem také důvod, proč každé další znásobení elektrifikace země má za následek chřipkové pandemie; chřipka jako nemoc totiž přináší poselství: sešel jsi ze své cesty, vrať se! Je to restart, reboot, up-grade, atd. A každé navýšení elektrifikace země mění elektromagnetické pole na ní, čímž přímo ovlivňuje i člověka; každá epidemie či pandemie chřipky byla s tímto vždy spojena (i Španělská chřipka v roce 1918 nebyla výjimkou).

Tím, že Země se udržuje v optimálním harmonickém naladění, je nekonečným zdrojem volných negativních iontů. Pomáhají jí v tom bouřky, vítr, a jiné přírodní živly, vytvářejcí ormus. Člověk vždy žil v blahodárném poli země, přijímal její energii skrze chodidla a často na ní i spával, později třeba na slámě nebo jiných přírodních. materiálech. V dnešní době žijeme odpojeni. 

Při uzemnění jsou lidskému tělu dodávány negativně nabité volné ionty, které jsou v hojnosti přítomny na povrchu země. Tělo se pak okamžitě vyladí na stejnou energetickou úroveň, jakou má země. Uzemňování je tedy využití jejího přirozeného nastavení, jakési sladění našeho těla s polem Země, které je pak schopné nás správně přeladit, zharmonizovat, stáhnout z nás a vstřebat všechny disharmonické procesy. 

Jsou doloženy případy invalidů, kteří pomocí této metody vstali po desítkách let z vozíku. Jsou doloženy případy vyléčení z rakoviny a jiných vážných onemocnění. Lidé se zbaví chronických bolestí zad, kyčlí, migrén, de facto čehokoli. Je to něco tak jednoduchého, že každý řekne: " to není možné, takhle jednoduché.. to bychom o tom přeci věděli.. to by nám přeci řekli..." 

Když indiáni nebo Vikingové léčili vážně nemocné dítě, vykopali mu mělkou jámu v zemi, jen tak, aby se vešlo, vystlali něčím měkkým a téměř nahé položili tak, aby bylo v co největším kontaktu se zemí. Po několika dnech často docházelo k úplnému uzdravení. 

A nyní můžete i vy tuto metodu praktikovat. Nemusíte to nechat zajít tak daleko, aby vám kopali jámu:-) Začněte hned tím, že budete chodit více bosi - po zahradě, v lese, na hlíně, kdekoli kde to bude příjemné a smysluplné, případně si pořiďte boty, které nemají podrážku z umělé gumy (prodávají se vodivé boty nebo proužky do bot). Nebo za pomocí měděného drátu, který lze jednoduše jemně obvázat kolem kotníku během spánku a zavést ho do země, tak aby skutečně byl několik cm v hlíně (jako kořeny kytky). Po několika málo dnech pocítíte velké změny. Nebo můžete využít novodobých produktů, které se za tímto účelem vyrábí, např. speciální prostěradla, různé podložky, atd.

Přikládám odkaz na 2 moc pěkná videa, která tento zázrak popisují:

https://www.youtube.com/watch?v=JuSgTorofgQ&feature=emb_title:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&feature=youtu.be&v=44ddtR0XDVU

můj oblíbený film: The Grounded

https://www.youtube.com/watch?v=cRW0XO2xWn4

A pokračování:

https://www.youtube.com/watch?v=TrTsTGhuF1M  

9. Éterické oleje aneb aromaterapie

Je uznávanou přírodní metodou, která za pomocí éterických olejů dokáže nejen vyladit prostor, ale také jej očistit od virů a bakterií. V šamanizmu používáme pro očištění např. šalvěj nebo palo santo.  A když chci použít éterické oleje, používám několik oblíbených směsí či jtl. esencí, které zmiňuji níže:-).                

Éterické oleje se většinou získávají destilací s vodní párou, a to z rostlin, květin, nebo stromů. U každé rostliny je to jiná část - někdy se použije list (např. u hřebíčku nebo Eukalyptu), někdy květ (např. u růže a jiných květin), a někdy kořen (např. u Angeliky nebo zázvoru). Během zahřátí pak éterické oleje vypouští do vzduchu léčivé silice. Vždy bychom se měli řídit tím, že směs či vůně, kterou se chystáme použít, nám je příjemná (to asi platí celoživotně, ale tady obzvláš't - jídlo, které nám nevoní, si taky nedáme:-)). Takže i když mysl může velet: "použij eukalyptus!", ale pocit naznačuje:"zkus cedr a santal!", měli bychom vždy jít za svými pocity (jsou spojené s naším vnitřním dítětem, které je zodpovědné za naše léčivé procesy - bez něj regenerace neproběhne:-)). Když jsme u těch dětí - do 2 let bych doporučila dávat pozor, některé byliny nejsou pro takto malé děti nevhodné; do 1 roku je to většina bylin, čím starší je dítě, tím širší možnosti tam jsou.. Pokud byste chtěli pročistit pokoj,  kde miminko spí, začněte jen levandulí, a ne za přítomnosti miminka (vemte ho ven nebo do jiné místnosti). 

Moje oblíbené směsi a esence (esence mají mnohem širší oblast působení, ale já pro účel aktuálních preventivních opatření zmíním hlavně ty zaměřené na dýchací ústrojí a imunitu):

 • směs hřebíčku a kadidla (čistí)
 • směs santalu, cistu, kadidla, a hřebíčku (tato směs má účinek jak na fyzickou tak duševní rovinu: čistí,  zprůchodňuej dýchací cesty, rozpouští hleny, zklidňuje a harmonizuje duši, dodá oheň, působí blahodárně na naši 6. a 7. čakru - čili hypofýzu a epifýzu)
 • směs badyánu a růže (uzemňuje + dává nadhled, laskavost, vnitřní klid)
 • eukalyptus (čistí + spolu s čajovníkem a manukou je velmi vhodný na inhalace, uvolňuje ucpané dutiny, otvírá cesty dýchání a naší duši)
 • čajovník - tea tree (čistí, je antiseptický, efektivně a rychle vylikviduje jakékoli patogeny)
 • rozmarýn  + majoránka (směs čistí, uvolňuje ucpané dutiny)
 • citrusy (přináší očistu, svěžest, vítr do plachet)
 • bergamot (vhodný aktuálně - na dýchací cesty, anginy, proti depresím) + citrón
 • cedr (můj favorit: nejen že čistí a je antiseptický a expektorační, ale také regeneruje, zklidňuje napjatou mysl, uvolňuje, pozdvihuje ducha; a bonus je, že v létě odpuzuje hmyz:-))
 • santal (vždy jej používám při obřadech, rituálech, očišťování domů, nebo doporučuji při terapeutickém rodinném setkání - když je třeba dodat posvátnost diskuzi v rodině u stolu s bílou svíčkou a tyrkysem, co koluje:-); krom účinků očistných na energ. rovině je také antiseptický, takže jej lze použít pro vyčištění prostor jak od hmotného tak energ. znečištění)
 • borovice černá a lesní (stejně jako cedr působí jak na duši tak dýchací cesty, které čistí, a  napomáhají při kašli)
 • levandule  (vůně domova; je jako maminčino laskavé pohlazení, kdy máme pocit, že vše je v pořádku, a zítra už zase můžeme čelit drakům a dalším nestvůrám - ale pro tento moment, alespoň v tuto chvíli - se celý svět smrskne do tohoto malého středu vesmíru, kde je harmonie, mír, naděje, a krom toho ještě podpoří naše dýchací ústrojí:-))


10. Fytoterapie aneb jaké byliny by vám doma neměly chybět:

 • lichořeřišnice: je to přírodní antibiotikum, které přichází na pomoc v případě urogenitálních (dokáže působit proti všem čtyřiceti šesti kmenům stafylokokových bakterií, které jsou častými původci zánětlivých onemocnění močových cest a ledvin) nebo dýchacích potíží. Obsahuje hodně vitamínu C. Šamani jí léčili ječná zrna. Peruánci jí s vínem lili na hnisající rány.
 • borovicové výhonky - sirup: byly oceňovány již Hippokratem a to na ženské potíže, později byly používány na oči, a dnes již víme, že podporují imunitní systém, pomáhají při nespavosti a léčí kašel - inhalace ze silic borovice ulevuje při dýchacích obtížích; koupel je balzám na svaly a nervové vypětí
 • tinkuturu Stříbrný dech (vhodná ve chvíli, kdy přijde horečka, je zaměřená na dýchací potíže, takže je ideální mít jí již připravenou v domácí lékárničce, abyste po ní mohli sáhnout hned z kraje horeček)
 • tymián: skvělý pomocník na kašel; tymiánová mast je výborná na hrudník a záda, tiší kašel, uvolňuje dýchání při chřipce, nachlazení, a kašli...
 • cibule: v případě nachlazení nebo kašle pokrájejte na drobno, na ni dejte lžíce nebo dvě medu, talířek položte pod úhlem tak, aby z cibule mohla stékat šťáva, která se uvolní; podávejte po lžičkách
 • heřmánek: není nic milosrdnějšího než heřmánkový čaj na rozbouřené trávení nebo nervy, pomáhá zklidnit mysl před spaním, a proto je tak vhodný i pro děti, které špatně usínají, což se v tomto období často děje..
 • lípa: dokáže léčit nachlazení, chřipku, kašel, a potíže nervového a hormonálního původu, a mnoho dalších potíží. Stojí také za zmínku, že lípa obsahuje dva antioxidanty, quercetin a kamferolem, které neutralizují volné radikály. Dále obsahuje kyselinu P-kumarovou, která vyvolává pocení, čímž pomáhá snižovat horečku a odvádět toxiny z těla. Lípa toho dokáže mnohem víc, tak třeba se k ní v úvahách zase jednou vrátím:-)
 • zázvor: tento mocný mág pomáhá člověku od nepaměti; na rýmu, na kašel, na virózu, s medem a s citrónem, nebo jak jej máte rádi; můžete jen zalít vroucí vodou na drobno pokrájený nebo ho 10 min vařit, čímž docílíte silnější chuti a působení..
 • ženšen: velmi silný životabudič, jeho účinky každý jistě okusil, ale těhotné ženy si místo něj dopřejí velkou porci spánku:.-)


Pro pokročilé - rostliny, které brání nebo zpomalují replikaci virů:

 • Amarylis (hvězdník - Hippeastrum hybridum
 • Sněženka (Galanthus nivalis)
 • Narcis (Narcissus pseudonarcissus)
 • Lycoris radiata (Red spider lily)
 • Pórek (Allium porrum 
 • Medvědí česnek (Allium ursinum)
 • Kolokázie jedlá (Colocasia escule
 • Orchidej člunatec (Cymbidium hybrid)
 • Bradáček vejčitý (Listera ovata)
 • Kruštík širolistý (Epipactis helleborine)
 • Tulipán (Tulipa hybrid)
 • Morušovník černý (Morus Nigra)
 • Tabák (Nicotiana tabacum)
 • Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica)


Osobní zkušenosti s bylinami a tinkturami:

https://www.yaomedica.cz - nabízí všechno možné od hub po tinktury, a dokonce přináší i svůj herbář.


10. další divy...

  Manuka aneb Balmín košťatý

  Už od pohledu se jedná o nádherný keř či polostrom. Maurové jej využívají od nepaměti, a v maorském překladu manuka znamená "cítím se dobře". Další překlad vypovídá o důvodu, proč jí zmiňuji ve svém článku i já: "zabíječ bakterií a plísní". Včelí med z monokultury manuky byl používán již ve starověku k léčení ran. Kapitán James Cook užíval listy manuky k přípravě čaje při bojových akcích.

  Prokázané účinky
  Stejně jako její soused - australský čajovník (Tea Tree Oil) - má výjimečné antibakteriální účinky, ale souseda v klidu předčí svým 20 - 30 x silnějším výkonem, a svou účinností proti plísním je také asi tak 10x silnější. Likviduje celou řadu patogenních bakterií, virů, plísní a kvasinek. Silně účinná je zejména na Gram pozitivní bakterie (Stafylokoky, Streptokoky, Micrococcus).

  Nejúčinnější aplikační formou získávanou z manuky je rostlinná silice. Ta je již v 1% koncentraci vysoce účinným antiseptikem. Když jí zkombinujeme i se silicí z Tea Tree, dosáhneme komplexnějších účinků - ale není nutností.

  Další oblíbená forma užívání je v podobě manukového medu. Liší se od jiných medů specifickými látkami právě z tohoto keře.

  A v čem spatřuji její hodnotu právě v tomto čase?Je to možnost využít manuku v podobě inhalace. Silice extrahované z manuky se aplikují do inhalačního zařízení nebo se mohou dát do odpařovače. Způsob výroby zaručuje, že se léčivé látky dostanou do plicních sklípků - čili je to velmi účinná zbraň proti jakémukoli bronchiálnímu či pulmonárnímu onemocnění (jakéhokoli původu). Alternativou je také inhalace nad párou z kastrůlku s tím, že na sebe hodíte velký ručník, aby vám silice nikam neutekly:-)

  9 divů Manuky:

  • hojí rány, bodnutí hmyzem, drobná poranění, a podporuje regeneraci
  • léčí kožní vyrážky a ekzémy; výborná je i při léčbě akné, a dokonce s úspěchem léčí i lupenku!
  • hojí a léčí afty, opary a "koutky"
  • tlumí záněty
  • je skvělým pomocníkem na spáleniny
  • v kombinaci s kompresovou terapií léčí bércové vředy
  • léčí plísně - zejména mezi prsty a pod nehty
  • má antimikrobiální účinky
  • léčí vaginální kvasinkové infekce, kterých se ženy často nemohou zbavit

Med

I běžný med je zázračný. Vytahuje jedy z těla, je antivirotický, antibakteriální, antiseptický, antifungicidní, a antimutagenní. Dále obsahuje polyfenoly, což jsou antioxidanty hrající důležitou roli v léčení rakoviny trávicího traktu, osteoporozy, diabetu, nebo srdečního onemocnění. Můžeme jej použít na rány, aby se dobře hojily, na ekzémy,  neb je protizánětlivý (a také vytahuje. zánět z těla), nebo na popáleniny. Vypsat všechny jeho účinky by bylo na mnoho stran...Pokud chcete zachovat jeho léčivé účinky, nedávejte do čaje, který má 100% - čili zalijte si čaj, nechte 5-10 minut louhovat, pak už má čaj kolem 70-80 stupňů, a už si klidně můžete medit:-). Na nachlazení či chřipku je ideální med z lípy srdčité či malolisté (viz. výše) 

Černý bez 

naložený do octa - mějte připravený po celý rok (obzvláště když máte malé dětičky, které nám ještě nepoví, co je trápí, ale mají horečky); namočte ponožky do octa, jemně vyždímejte, nandejte je, obalte pytlíkem, zakryjte a nechte působit; opakujte i několikrát a uvidíte, že horečka o stupínek o dva klesne, což je při vysokých horečkách vítaná pomoc..

Jedlá soda 
je naprosto geniální všelék - přírodní, levný, a variabilní; např. když ji berete s trochou cukru, působí protirakovinně; když si jí dáte do vody, odezní pálení žáhy; když jí dáte do šťávy spolu s kyselinou citronovou, máte první bublinkatou limču pro děti; a v dnešní době jí také můžete využít na inhalace - stejně jako eukaplyptus nebo tea tree, je výborná na dýchací cesty - horká voda způsobí narušení lipidového obalu virů a jedlá soda poté vnikne dovnitř a vylikviduje je; stačí 3x denně uvařit lžíci jedlé sody v litru vody, 15 minut vydržet a viry mizí i s párou nad hrncem - a vida!, hned má toto přísloví úplně jiný význam:-)


Cvičení
vnímám nejen jako fyzickou námahu, ale jako harmonizaci těla a ducha - tak jak jej vnímá Čínská medicína. Podle svého pocitu si můžete vybrat cvičení, které pracuje s energií hmotného i energetického těla. Skvělé jsou např. Tai-ťi, Qigong, joga, ad.

Tai-ťi (anebo zavedený název Tai chi) je propracovaný systém původně bojové umění, což je pro mnohé nespojitelné s duchovní podstatou Tao, ze kterého vychází. Ale je to proto, že západní svět chápe tyto pojmy úplně jinak. Navíc se mnohé změnilo a dnes se pro boj vlastně nepoužívá. Pokud byste se chtěli učit spíše bojovému umění, můžete zkusit např. Kung-fu. My tedy můžeme o Tai-ťi smýšlet jako o duchovním a velmi účinném cvičení, které: 

- nás učí vnímat své tělo, svůj dech; učí nás plynutí ve své energii (uvědomění si svého yin a yang) a vnímání energií kolem, čímž nás učí tyto energie používat (ne zneužívat); 

- nás učí dynamické meditaci (rozvoj vědomí) - což je ta spirituální část cvičení - meditace spojená s pohybem

- učí nás, jak nakládat s energií svou (spodní tan tchien) x energií oponenta; učí nás, jak využít jeho energie, aniž bychom do toho vložili a tudíž vyplýtvali svou - tato technika však není praktická jen pro boj, tento přístup je nesmírně efektivní i v běžném životě; zvědomuje nám postupně náš přístup k okolnímu světu, učí nás pokoře, ale třeba také i vědomí a udržení svých (psychických) hranic

- napomáhá regeneraci nejen fyzického těla i celého energetického systému - podporuje tok naší vitální energie, po cvičení se cítíme osvěžení a plní energie; stáváme se flexibilnější a vitálnější, máme lepší stabilitu, lépe držíme své tělo, atd. 


Qigong - na rozdíl od Tai chi - nikdy nebyl bojovým uměním. Je jedním z 5 pilířů Čínské medicíny, ale věnuje se práci s energiemi stejně tak jako Tai-ťi - působí jak na fyzické tělo, tak emoční i mentální těla. Jeho účinky jsou také nesmírně blahodárné - taktéž učí navázat hlubší vztah se sebou, napojit se na hlubší moudrost svého těla, zaměřuje se na práci s dechem, odstraňování blokád, atd. Sestavy v rámci Qigongu mohou vypadat jednodušeji.

Je těžké tato dvě úžasná umění porovnávat. V rámci obou dvou je spousta škol, odnoží, každý učitel je jiný, atd. Pokud se rozhodnete jeden z těchto dvou směrů zkusit, řiďte se srdcem a intuicí.