Aktuálně - chřipkové a jiné akutní stavy

23.04.2021

Milí přátelé,

informace, které vám předkládám, jsou výsledkem ročního ustavičného bádání, průzkumů, provingů (homeopatických zkoušek), a zkušeností z praxe.

Záměrně píši o akutních chřipkových stavech, neb dosud nebyly potvrzeny Korchovy postuláty, které jsou v klasické medicíně nutnou podmínkou pro to, aby mohl být vyhlášen zdrojový vir epidemie či pandemie. Nejen to, americké instituce CDC a NIAID, jakožto spolutvůrci tohoto bizarního experimentu, samy potvrzují, že doteď nebyl "ten" Corona virus izolován, natožpak laboratorně přezkoumán, a už vůbec nemůže být řeč o tom, že by jím nakazili zdravého člověka, z jehož např. slin by pak virus opět izolovali.. Samy tyto úřady veřejně prohlašují, že z tohoto důvodu je veškeré testování zbytečné. Testy ukazují pozitivní výsledek stejně spolehlivě, jako když si hodíte korunou.. např. i v případech, že jsou vyšší markery některých jiných virů, např. Rhinovirů, apod. Ale mašinerie už je rozjetá, testuje se a nosí se roušky dál, a dál se zavádí nesmyslná opatření.. 

Je tedy otázkou, na co jsme testováni? 

A tím nemyslím jen testy ze slin či výtěrů z nosní sliznice, ale v obecné rovině - jsme testováni, kam až to necháme zajít, co všechno si necháme líbit; každý je v dnešní době testován, nakolik má zpracované téma strachu, téma smrti, téma poslušnosti, téma důvěry anebo pohodlnosti - neochoty o věcech přemýšlet a dávat si dvě a dvě dohromady... Je mnoho dalších témat, která nás na naší cestě provázejí, a ve všem jsme testováni. Toto období přináší výzvy a my jsme tázáni (svým vyšším vědomím) v každé oblasti: je to k životu? Dá se s tím ještě pracovat? Jestli ne, tak je třeba nefunkční mechanizmus vyhodit, nebo při nejmenším transformovat... Jsme testováni, na kolik žijeme vědomý život.

A tento zvláštní druh Corona viru nás testuje i na fyzické rovině, a ptá se nás: kde máš nedostatek nebo nefunkčnost? Co bys měl změnit? Jaké vzorce už nejsou funkční? Pokud s tím nebojujeme, necháme si ukázat, kde máme problém, a přijmeme to, máme možnost projít tou nemocí, a vyjít posíleni, moudřejší, a máme možnost přepřahnout, up-gradovat celý náš systém..

Dostáváme se k zajímavé otázce: 

Co tedy způsobuje stav nemocných lidí? 

Je to zřejmě kombinace několika faktorů. 

Nikdo se nepozastavuje nad tím, že nemocným se nedostává včasná péče. Když už se stav vyvine do terciální - plicní - fáze, bývá pro mnohé pozdě.  A často i těm, kteří se v tuto chvíli včas dostanou k lékařské péči, se řádné péče nedostane. Namísto kyslíkové nebo lépe ozónové terapie je připojí na dýchací přístroj, který ale fibrotizující plíce vystaví nepřiměřenému tlaku, což v konečném důsledku pacientovi vůbec neprospěje.  Naopak je vyvíjen velký tlak na to, aby se všichni báli, byli izolováni, a když už se někým zabývají, zaměřují se na to, co v krvi nemocných nachází. Prezentují se čísla nakažených, prezentují se velká množství tzv. 'virové nálože', ale jsou to lživá tvrzení. Neb to, co v krvi vidí, nejsou viry napadající zdravé buňky, nýbrž tzv. exosomy. Exosomy jsou jakési výpotky našich vlastních buněk, které k tomuto kroku přistoupí ve chvíli, kdy je spuštěn poplach a imunitní systém se snaží organizmus ochránit.

Otázka tedy je: před čím?

Abychom pochopili, je třeba věci vnímat v širším kontextu. 

Není to jen jakýsi virus, který má dle odborníků upravený velín, čili je uměle vytvořený (čemuž by odpovídal i fakt, že sekvence původního vlákna Corona viru, které bylo identifikováno u pacienta ve Vietnamském Hanoi, byla patentována jakožto varianta známého Corona viru - patent EP 1694829 B1, o který bylo prvně zažádáno v roce 2004, a patent udělen v r. 2010 Institutu Dr. Pasteura - a všichni víme, že patentovat lze jen něco, co je vytvořeno člověkem). 

Dále už mnoho let se spekuluje o tzv. chemických stopách letadel v ovzduší. Také se spekuluje o tom, že aktuálně těchto směsí, které jsou vypouštěny,  je dokonce 12 či více. Každá obsahuje různé těžké kovy, olovnaté a rtuťnaté směsi, geneticky upravené buňky, a mnoho dalších zdraví poškozujících látek. Tyto směsi samotné postačí k tomu, aby lidem způsobovali neurologické poruchy,  od lehkých po vážné, migrény, nespavost, hormonální nebo trávicí rozvrat v těle, a mnohé jiné vážné patologické stavy.

K tomuto se přidala 5G síť, která působí ve 3 pásmech. Nejhůře na náš organizmus působí nejvyšší pásmo, které se pohybuje v rozmezí až do 60 Ghz mm vln. Vlivem takového záření dochází k rozštěpení molekuly kyslíku a také ke změně rotace atomu kyslíku. To způsobuje, že hemoglobin v naší krvi není schopen kyslík v plicích navázat, a stačí 15-30 sekund na to, abychom omdleli kvůli jeho nedostatku. 5G se pohybuje ve 3 pásmech, čili spekuluje se, že takto bude působit chvíli, pak přijde úleva, a pak zase - působení je pozvolné, pro buňky je to jako smrt po dávkách, kdy po nějaké době buňky již nebudou schopny dále zvládat tenhle typ vroucího mikrovlnného prostředí. 5G síť doslova rozkopává náš imunitní systém, zanechává ho zdevastovaný a vysílený, a když se pak má postavit jakémukoli ohrožení, nemá sil. Nenechte se zmást tím, že v ČR se 5G ještě nespustila. V mnoha zemích již funguje, mnoho zaoceánských lodí s ní obeplouvá planetu, a na střídačku se zapíná a  vypíná i u nás. Důsledek jejího působení se již projevuje u ptáků, hmyzu a hlavně včel, které se najednou nejsou schopny bránit škůdcům, nebo se chovají divně a nezajistí si dostatek potravy na zimu, což má katastrofické následky..

Není tedy divu, že přichází "nemoc",  jejíž poslední fází je pulmonární fibrotizace - čili zjizvení plicní tkáně tak, že se neprokrvuje a není schopna fungovat, nečerpáme kyslík, hemoglobin jej nemůže efektivně přenášet do těla, zažíváme dušnost, která postupně může vyústit v hypertenzi, hypoxémii čili sníženou koncentraci kyslíku v krvi - a to i v klidovém stavu!, v jejímž důsledku může nastat plicní hypertenze (zvýšený tlak v plicích nad hranicí normy) nebo tzv. cor pulmonale (hypertrofie pravé srdeční komory). Když se na to tento proces podívám skrze princip zhmotňování, uvědomíme si dvě důležité věci: jizva zůstává tam, kde došlo k velkému zranění - položme si tedy ozátku: jak zranění neseme v rovině komunikace? Podívejme se na to, kam naše společnost spěla pod vlivem nezralého užívání mobilních telefonů a sociálních sítí, jaká byla komunikace "in persona"? Jaká v tom byla svoboda? A kolik zranění to přinášelo? O kyslíku mluvit dlouze netřeba - za poslední desítky let se o něj ochuzujeme svými činy více a více, a síť 5G je opravdovým předělem..

Zdá se, že vše do sebe zapadá. Vše má svůj účel, a jedno podporuje druhé v devastaci naší autonomie. A to jsem nezmínila vše - žijeme v době jedové, naše voda a jídlo jsou plné jedů, očkovací látky, které jsou vpravovány do tělíčka miminek již od 3. měsíce (někdy dříve) zůstávají v lymfě a způsobují různá autoimunitní onemocnění od alergií nejrůznějších typů po těžké neurodegenerativní stavy...


"Corona virus" 

se nechová jako virus, nýbrž jako parazit. Proto v klasické medicíně uspěly tzv. antiparazitika. Víme, že v těle zůstává, a střídají se akutní či projevené fáze s latentními fázemi. Akutní bývá ze začátku, je vystřídána latentní fází - čili fází klidu, kdy se člověk domnívá, že to má již za sebou, načež přichází fáze projevená - buď opět v akutní formě nebo "jen" jako divný stav, nebo zdánlivě jiné potíže či jiná nemoc. U každého se tyto projeví jinak, na jiné orgánové soustavě, a v odlišných časových intervalech. Toto časové rozfázování je typické pro malarické miasma - akutní se střídá s klidovou fází, a proto není divu, že i v klasické medicíně uspěli s tzv. antimalarikami.  Vše do sebe zapadá. Nicméně malarické onemocnění většinou zůstává u konkrétních orgánových soustav, a tato nemoc jich klidně projde několik, až tak že máme pocit, že to spolu vůbec nesouvisí.. 

1. fáze: inkubační, většinou bezpříznaková; mohou se objevovat první vlaštovky, někdy jasně indikující začínající chřipku (např. kašel, chrapot, bolest v krku, zarudlé mandle, atp.), někdy jsou to potíže, které bychom si s chřipkou nespojili (např. herpes, bolesti hlavy, zúžení cév, mrtvice, atd.). Tato fáze může být první a tou poslední, pokud jsme v souladu, jsme silní, pružní a ihned vnímáme to, co se po nás žádá... Homeo léky na tuto fázi níže.. 

2. fáze: klasická chřipka - nejčastěji přichází bolesti kloubů, svalů, třes, slabost, někdy záněty - v tuto chvíli je na místě organizmus ve snaze o likvidaci patogenu podpořit - nesnižovat v žádném případě teploty, nejít proti němu, ba naopak, např. nasadit zvýšené dávky vit. C a D v přirozené formě, byliny jako Echinacea na podporu imunity, kokosový olej, silné vývary, iontové nápoje, a vystavovat se slunci.. homeo léky níže..

3. fáze: pokud se nám nepodařilo patogen zlikvidovat a nastolit rovnováhu, sil ubývá a naše elektromagnetické pole je značně oslabeno, nedaří se nám vyrovnávat ani s okolními polemi ani s polem patogenu; neustáli jsme si obhajobu svého pole, nevykomunikovali jsme si to s patogenem, a projevy se přesouvají do komunikačního orgánu, tj. přichází onemocnění plic. Často se lidé cítí, jakoby vystoupali do vysoké nadmořské výšky a nemohli popadnout dech. Nedochází k řádnému okysličení stejně jako u nemoci z převýšení u horolezců. Pokud se tato fáze zvrtne, začínáme se rozpadat, dochází k intersticiálním pulmonárním procesům (fibrotickému postižení plicního parenchymu), čili zjizvení tkáně, která tím pádem nemůže naplno fungovat, čímž ovlivňuje využití kyslíku v těle. V této fázi již mnozí bojují o život, a nevhodná lékařská péče k tomu nepřispívá. Dýchací přístroj nemusí vždy pomoci, neboť fibrotizující plíce nemusí zvládnout tak silný tlak. Naším cílem by mělo být zabránit srůstům v plicní tkáni. 

Zdá se, že "virus" je schopen ošálit náš imunitní systém, dráhu sympatiku i parasympatiku, tudíž se často až do této fáze stává, že náš imunitní systém nereaguje, stále nevyhodnotil tento stav jako hodný reakce - toto se však nestává u lidí, kteří preventivně berou medicinální houby jako Reishi, Čaga, Hericium, Cordyceps, ad. Je to, jako kdyby byl náš imunitní systém zavirován jako počítač..  Pokud se ani v této fázi nevzchopí, nastává  

4. fáze: cytokinová bouře - náš imunitní systém si náhle povšimne, že se něco děje a zděsí se, dochází k přehnané autoimunitní reakci, kdy čelíme přílišnému množství protizánětlivých cytokinů. Jelikož se ale jedná o reakci přehnanou, množství cytokinů může způsobit selhání životně důležitých orgánů, čili i smrt. V této fázi se snažíme reakci zmírnit a zánět v těle dostat co nejrychleji na ústup. 

5. fáze: ať už jsme prošli jen první, nebo všemi fázemi, a uzdravili se, nadchází období rekonvalescence. V této fázi si většina myslí, že onemocnění je již zažehnáno, "virus" zničen, je vyhráno, ale...

6. fáze: malarický projev nemoci  - jak jsem psala výše, střídají se období klidová a projevená, s tím, že mohou být různě dlouhá, různě intenzivní, mohou se projevovat v různých částech těla, a celkově vyplývá, že buď se virus chová jako parazit, nebo se do těla parazité vlivem oslabení imunity dostávají, a nasedají v působení na předešlý "virus".. zde se stává aktuálním téma morgellonů, a spol.

U každého se tento proces projevuje jinak, v závislosti na 2 faktorech:

  1. celkovém stavu organizmu: v akutním stavu lidé podstupují celkovou revizi - je to jako když s autem jdete na technickou prohlídku. Čím závažnější fyzické či psychické potíže jste někde někdy měli, a zůstávají nedořešené, tím silněji se to projeví během onemocnění. Čili většina si projde lehkou formou, někteří lehnou na týden na dva, a někteří dostanou velkou lekci. Ti, kteří mají nevyřešené psychické potíže, pociťují několik týdnů po odeznění akutního stavu psychické zvraty, stavy kdy se necítí dobře a někteří se dostávají do tzv. post-covidových depresí (někteří je prožívají již v závěru první akutní fáze a de facto nikdy neustoupí).                                                                                                                            Neplatí to, že sportovci s vytrénovanými plícemi jsou ve výhodě - kapacita plic nemá vliv na to, zda si tuto "nemoc" ustojíme či nikoli..  Nejhůře jsou na tom ti, kteří z nějakého důvodu nemají možnost dobře ovládat své tělo - čili jejich svalový tonus není, jak by měl být - jedná se především o lidi se silnou nadváhou. Avšak i s nadváhou se nemusí bát, pokud se jim dostane včasné správné léčby a pokud k nemoci přistupují správně.
  2. přístupu k nemoci: je třeba si uvědomit, že s "Corona virem" netřeba bojovat (ostatně stejně jako s kteroukoli jinou nemocí - pokud bojujeme s něčím, jen to ve výsledku o to víc posilujeme); ve chvíli, kdy máte podezření na chřipkový stav, zůstaňte v klidu a sledujte, kde v těle se somatizuje, kudy putuje, co se snaží říct. Všem nemocným dávám tuto radu - ať přijmou tuto výzvu, zrevidují, co mají, pustí, co je třeba pustit, a transformují to, co je třeba změnit.. "Virus" často vypíná čidla pro čich a chuť. Je to tím, že čich je spojen s naším plazím mozkem, tím původním, atavistickým, instinktivním mozkem, na který se můžeme vždy spolehnout - i když, a právě ve chvíli kdy, je spuštěna poplašná dráha hypothalamus - nadledvinky, čili boj/útěk. Když necítíme, necítíme ani sebe, ani okolí, a nemůžeme vyhodnocovat, orientovat se; je to stav nemožnosti použít to, co nám je naprosto přirozené.. A o to tu jde. Navíc již přes rok lidé žijí ve strachu, někteří panickém, a tedy žijí právě v tomto poplaš(e)ném stavu - je třeba si uvědomit, že v tomto stavu také nemůžeme vyhodnocovat, nejsme k tomu uzpůsobeni; v tomto vyburcovaném stavu jsme schopni jen a pouze reagovat. A o to tu také jde, vše se sčítá...


HOMEOPATICKÁ A JINÁ LÉČBA 

1. základní chřipkové léky, které se ukázaly vhodné i na "Coronavirové chřipky" (nabízím hrubý náčrt léku, neboť není prostor pro kompletní popis):

1. fáze: v předchozím článku se rozepisuji o preventivních opatření, která jsou zde na místě; v případě prvních náznaků či příznaků:

Homeopatická léčba:

Oscillococcinum: pokud se začínáme cítit vyčerpaní a nejsme úplně ve své kůži

Ferrum phosphoricum: pociťujeme první příznaky čehosi, nevíme ještě, co to je, ale víme, že v pořádku nejsme. Po tomto léku se stav rychleji vykrystalizuje, a buď nám pomůže na tolik, že stav pomine, nebo se přesouváme do další fáze chřipky.. 

Cuprum: uvolňuje při pocitu křečovitého stažení, obzvláště pro ty, kteří mají historii křečí nebo křečových žil, atd.

Zinek: když jsme hodně neklidní, fyzicky a/nebo psychicky, a potřebujeme uvolnit.

ELMP: lék z elektromagnetického pole, pomáhá udržet si své pole, pomůže člověku navrátit se do svého středu po té, co měl tzv. rozhozený kramflek (např. návštěva lékaře, nemocnice, či jiného zařízení)

Léky, které podporují ustát si to: Diospyros kaki, Ginko, Medvědice, Medvědí česnek, Dub, Dračí krev, Hydrocyanid acid

Existuje mnoho dalších léků vhodných v této chvíli - na stres, na podporu spánku, na ustání, atd. (ideální je pravidelná homeopatická péče, která nás udržuje ve svém středu), které jsou ale více individuální, a vychází tedy ze sezení s vaším homeopatem.

V této fázi nemohu dostatečně vyzdvihnout důležitost medicinálních hub, zejména Reishi (jen ti co mají vysoký tlak opatrně).

Ostatní léčba:

Aescin a Rutin (volně prodejné): na cévy

Tkáňové soli

Koloidní stříbro (viz. předchozí článek)

Kloktadla: např. šalvěj, koloidy, jedlá soda

Inhalace: Tea tree, Eukalyptus, Heřmánek, Tymián, Echinacea, Rýmovník, Skořice, Oregano, Majoránka; Borovice, Smrk, a další jehličnany; jedlá soda

Cibule: vylouhovaná v medu je skvělým lékem na kašel, bolest v krku, a rýmu.. na tekutou rýmu je dobrá i v homeopatickém ředění..


2. fáze: chřipková, akutní

Gelsemium - po dlouhou dobu byl tento lék tzv. Genus epidemicus, čili lék, který nejčastěji pokrýval chřipkové stavy, které jsme u pacientů zaznamenávali - mentálně: strachy z neúspěchu, že to nedá, že aktuální svět je příliš ohrožující na to, aby v něm uspěl; stáhne se domu, do postele, upadne do stavu klasické chřipky, kdy se tělo skládá, kosti, klouby a svaly ho bolí, třese se, má horečku (ale ne tak rychlou a prudkou, jakou vidíme u Aconita či Belladonny). Nechce moc pít, nechce dělat skoro nic, a je hrozně unaven (k tomuto léku někdy v kompozici dávám sarcolactic-acid - je to kyselina,  lék pro člověka, který se vyčerpal velikým úsilím, a svou hodnotu postavil na neustálém snažení se dosáhnutí cíle; má pocit, že nárok na život má jen tehdy, když se snaží)

Aconitum - pro tento chřipkový lék je charakteristická prudkost/náhlost - horečka, suchý kašel, strach, cokoli přichází náhle. Má žízeň, a může 

Bryonia - chřipkový stav s pomalejším nástupem, než má Aconitum či Belladonna. Člověk se vůbec nechce hýbat, ani si sáhnout pro studený čaj, který však vyžaduje, protože má žízeň, ale zhoršení se sebemenším pohybem mu v tom brání. Studené pití chce i přesto, že má zimnici. Lék působí na serózní membrány, mozkové blány, proto jej používám, když pacient trpí bolestí hlavy s tahem dozadu, jakoby od horní části mozku až k páteři, nebo když jsou postiženy dýchací cesty, s typickou suchostí sliznic.. Pacient si může lámat hlavu s hmotnými závazkem.

Baptisia - rychlý náběh, horečka, velmi rychle nastává stav sepse a rozkladu, čili je vhodná u stavů, které rychle přechází od. 1. fáze po třetí.

China -  je výborným lékem, když se pacient zhorší po užívání Acylpirinu nebo Paralenu! China jakoby znovu navozuje stav na počátku, čili zdá se, že se vše zhorší, to ale dává pacientovi šanci projít si procesem pouze vlastní silou, nepotlačen, podporujíce svou autonomii.                            China je výtečným lékem na malarické projevy, akutní trávicí potíže, průjmy, vyčerpanost ze ztráty tekutin - pocení, zvracení, atd.

Ozon - může být zapotřebí již v 1. fázi, někdy až ve 2. či 3.; většinou jej používám u. nekomplikovaných stavů, kde se objevuje téma pomoci; vzduch se jeví jako chladný, má. suchý kašel, a dokonce může popisovat, že má pocit studeného vzduchu v průduškách.  

Arnika + 5G - léky které v kompozici podávám, pokud mi nemocný řekne, že to přišlo jako blesk z čistého nebe

Arsenicum album: 1.+2. fáze: pacient prožívá vše jako pálivou suchost, také může mít hojný vodnatý výtok; je silně zimomřivý, a tak má velkou potřebu tepla; má tenence být skleslý a mít silné strachy

Arseniucm iodatum: 1.+2.fáze

Pokud se chřipka projevuje jako střevní:

Arsenicum album, Cordyceps, Sarcolactic acid, China


čeleď Solanaceae - se ukazuje jako velmi vhodná; má afinitu k sympatiku a parasympatiku, které se zdají být během chřipkového stavu nefunkční; tato čeleď skrzeva své jednotlivé zástupce ukazuje, jak nakládat se světlem (světlo=vědomosti), což je v dnešní době aktuální

Belladonna - klasický horký/horečnatý lék, kde vidíme zrudnutí, potíže s oběhem, stav bez žízně s náhlou vysokou horečkou

Hyosciamus - lék na tzv. post-covidové šílenství; udělá cokoli, aby to už skončilo, aby už nebyl na hraně - klidně se tedy bude chtít dát i naočkovat v touze po klidu.. spouštěčem pro tento lék je stav bezmoci a zoufalství. Tito lidé trpí nespavostí z mentálního neklidu - leží v posteli a přemýtají o neúspěchu podnikání - toto jsou lidé, kteří museli zavřít své podniky a každý týden dva netrpělivě očekávali, zda se již otevře; pokaždé všechno připravili a zase nic - jejich nervový systém je téměř v troskách, přišli o živnost, o klid, o spánek, a je to k zešílení..

Dulcamara - je výtečným lékem na syndrom suchého oka, konkomitans s dýchací soustavou; vnímá nebezpečí, a tak se o všechny v rodině bojí; je to takový generál, všechny zorganizuje, aby to klapalo; hodí se pro ty, kteří na aktuální situaci reagují zduřením žláz, opary, a kruhovými vyrážkami (parazitární vyrážky, které se objevují aktuálně - např. po testování,  při morgellonech..).


Další léky (užití podle celkového stavu): Alium cepa, Antimmonium arsenicosum, Antimmonium tartaricum, Arsenicum album, Arsenicum iodatum , Camphora, Carbo vegetabilis, Coca, Coccus cacti, Cuprum, Drosera, Eupatorium perfoliatum,  Grindelia, Chinium muriaticum, Ipecacanhua, Kalium bicarbonicum, Ozon, Oxygenium, Phosphorus, Rhus toxicodendron

Plutonium, Neptunium, Radioaktivia, Justicia adhatoca, Encephalitis, Electricitas, Grindelia, Rivanorok, Bacilinum, Influenzinum, Sarcolactic acid

Během posledního roku jsem vystřídala tyto léky všechny, ale samozřejmě na každý všechny během jedné nemoci potřebuje... Bohužel nikdy nevíme, jak se u nás chřipka projeví, proto jsem vypsala většinu (ty nejméně používané jsem vynechala), abyste měli možnost se vybavit.

Pro ty, kteří zažívají stavy, jakoby něco cizího měli v sobě, je na místě: A Nanoc (esence nanotechnologií, kterými jsme teď obklopeni, a které se do nás za každou cenu snaží vpravit - lék předává info o tom, jak s nimi nakládat).